Nettverksmøte i IN2offshore hos SITO mek i Tingvoll

151210-IN2offshoreMøte-2Halsa næringsforening deltok i nettverksmøte i det som heter ”IN2offshore”. Betten Maskinstasjon og Vaagland Båtbyggeri er Halsa-bedrifter som er med i dette nettverket. Betten Maskinstasjon var også representert i dag ved Nils Betten.

Slike nettverksmøter er veldig interessante og det er svært nyttig å få høre hvordan andre bedrifter og næringsforeninger jobber rundt om på Indre Nordmøre. Denne gangen var det 11 deltakere og møtestedet var i dag i de nye lokalene til SITO mek i Tingvoll. Det er rotering på hvor dette nettverket møtes. Jeg anbefaler bedrifter i 151210-IN2offshoreMøte-3Halsa om å sjekke om IN2offshore kan være noe å bli en del av.

Hovedtilbakemeldingen fra medlemmene i nettverket nå er at det går bra med næringslivet i vår region. ”Indre Nordmøre er en grønn øy”, ble sagt flere ganger. Vi i denne regionen klarer oss overraskende bra målt opp mot mye av resten av landet og Europa.

Hovedinnsatsen i dette nettverket er å stimulere til innovasjons- og utviklingsprosjekt. I tillegg til at flere vellykkede samarbeidsprosjekt har sprunget ut av dette nettverket.

Møtet hadde også en seanse om psykisk helse på arbeidsplassen.
Og årets møterekke (5 nettverksmøter totalt) ble avsluttet med julelunsj og quiz.

Mer om IN2offshore finner du her.151210-IN2offshoreMøte-1