Åpent møte 9. mars

MØTET ER 9. MARS!

Det satses på næringsutvikling i Halsa.  I 2015 ble det ansatt en 100% daglig leder stilling i Halsa Næringsforening, 2016 var et rekordår for nyetableringer i Halsa og det har aldri før vært så stor pågang på hoppid.no-fondet. Lokalt næringsliv hadde et godt år, preget av stødig drift og vekst og utvikling. I fjor fikk vi også vedtatt ny Temaplan for næring.

Det er all grunn til å møtes og se framover sammen, Halsa kommune og Halsa Næringsforening inviterer til næringslivstreff:

Tid: Torsdag 9. mars kl 17:00
Sted: Halsa skole, amfiet

Målgruppe: Alle interesserte, næringsliv, kommunalt tiltaksapparat, politikere. Alle er velkomne.

PROGRAM

kl 16:30 Fingermat og prat
kl 17:00 Velkommen
kl 17:10 Programsatsinger i Fylkeskommunen og næringsfondsforvaltning – ved Eivind Ryste
kl 17:30 Muligheter i Innovasjon Norge – ved Steinar Johnsen
kl 17:50 Kaffe og kaker
kl 18:20 2 gründerhistorier og om næringsmot – hvordan lykkes? – ved Magny Strand og Jan Erik Aasbø Glåmen
kl 18:50 Den gode flyten mellom kommune og næringsliv? – ved Roald Fiksdal
kl 19:10 Spørsmål og diskusjon – ledet av Tormod Ellingsen
kl 19:40 Hemmelig programpost
kl 19:50 Oppsummering og utdeling av kortversjon av næringsplan
kl 20:00 Vel hjem!

Les hele saken på kommunens sider.