Andre E39-møte: Henna-Engdal

E39-møte på Valsøytunet. Foto: Tormod Ellingsen

E39-møte på Valsøytunet. Foto: Tormod Ellingsen

Det andre møtet i en rekke av tre er i gang. Målet med møtene er å få innspill til hvordan en skal nyttegjøre seg de mange veiprosjektene i forbindelse med E39 som er på gang i Halsa kommune. Næringsareal er en stor del av diskusjonen. I forrige uke var det møte på Halsanaustan da temaet var Betna-Halsanaustan. I dag er det møte om strekningen Henna-Engdal. Neste uke skal Betna-Liabøen-Hestnes på dagsordenen.

Det er fortsatt tid til å bli med på dagens møte om du skynder deg.

Så langt er det 15 oppmøtte.

Halsa Næringsforening vil gjerne ha innspill til hvordan vi skal ta hensyn til eksisterende næring og legge til rette for ny næring nå som det skal bygges flere nye E39-strekninger. Send innspill til oss. Vi tar dem med videre i våre innspill.

BILDER:

160208-E392-2 160208-E392-3 160208-E392-4 160208-E392-6