Det er tre barnehager i Halsa. Dette er fra Halsanaustan barnehage. Foto: Tormod Ellingsen

Barnehagene i Halsa

Halsa kommune er opptatt av å kunne gi et best mulig barnehagetilbud til alle barn, og har derfor en desentralisert plassering av sine 3 barnehager.

  • Valsøyfjord barnehage ligger fint plassert ved ballbingen i Hjeldnes boligfelt på Enge. Barnehagen var ny i 2007 og har ca. 20 barn i alderen 1-6 år. Barnehagen har sju ansatte.
  • Liabø barnehage ligger i sentrum nært plassert både bibliotek, butikk, rådhuset og andre offentlige instanser. Liabø barnehage har ca. 27 barn i alderen 1–6 år og ti ansatte.
  • Halsanaustan barnehage ligger i bygget «Stornaustet» på Halsanaustan og var innflytningsklar senhøsten 2013. Her er det store flotte arealer. I dag har barnehagen ca. 20 barn i alderen 1-6 år og åtte ansatte.

Alle barnehagene ligger i naturskjønne omgivelser og har både skogen og fjæra i umiddelbar nærhet. Vi i barnehagesektoren er opptatt av å samarbeide på tvers av barnehagene. Vi har felles opplegg for førskolebarna som et ledd i en best mulig overgang fra barnehage til skole.

Kommunen har full barnehagedekning og løpende opptak av barn gjennom hele året uten ventelister.

Barnehagetilbudet i Halsa er med på å løfte kommunens omdømme fordi barnehagetjenesten i kommunen oppnår gode resultater på blant annet «Kommunebarometeret» med rangering som nummer ni nasjonalt i 2014.

Barnehagene i Halsa har personale med god formalkompetanse og lang erfaring. Vi arbeider ut ifra «Rammeplan for barnehager» og arbeider aktivt med temaarbeid gjennom hele barnehageåret. Det er fokus på ropp/bevegelse/helse, språk og lekens betydning i alle barnehagene.

Alle barn er ute hver dag og ofte på turer i nærmiljøet, både i skogen og i fjæra. Vi har også smøremåltid med hjemmebakt brød til alle barn, hver dag. Vi ønsker å være en barnehagesektor som følger med på utviklingen. Vi har hatt et utviklingsarbeid med tema «LEK» og er nå i gang med «IKT i barnehagen».