E39 Betna-Stormyra kan ikke utsettes

150629-VeiOgEng-Hestnes-HalVi kan ikke vente lenger nå. Det er på tide å la flere stemmer bli hørt hos beslutningmyndighetene.

E39 Betna-Stormyra

E39 Betna-Stormyra har lite sannsynlighet for å bli realisert i den første periode av Nasjonal Transportplan 2018-2029. Planen er nå til politisk behandling, og forbedringene og nytraseene mellom Betna (i Halsa) og Stormyra (i Hemne) er kun foreslått realisert om det blir “høy ramme”, altså blir bevilget (uvanlig) mye til veiutbygging.

Dette skjer til tross for at prosjektet/prosjektene er “gryteklare”, blant annet på grunn av at Halsa og Hemne kommuner har bidratt betydelig inn i planfasen.

For næringslivet i Halsa er dette negativt. Av tre grunner:

  1. Fortsatt usikkert hvordan og når utbyggingene blir realisert – som igjen utsetter/forvitrer planer om næringsareal og annen etablering langs nye eller forbedrede traseer
  2. Fortsatt venting og usikkerhet rundt påkjøringer og kommunikasjonsløsninger som næringsliv som krever tungtransport
  3. Fortsatt venting og usikkerhet om effektiviteten og sikkerheten på kommunikasjonsårene, både til resten av Møre og Romsdal og til Trondheim og E6

I tillegg har noe av næringslivet “rigget” seg for å ta fatt på deler av veibyggingen, som følge av at strekningen i forrige NTP lå inne med tidligere oppstart. Dette kan nå bli en ubehagelig utsettelse for entreprenører, leverandører og annen service.

Halsafjordsambandet

Også Halsafjordsambandet mangler “fremdrift” til tross for at også dette prosjektet er “gryteklart” og tidligere har vært antydet som en av de fjordkryssingene som først skulle bli realisert på fergefri E39.

En bru over Halsafjorden vil ha betydelig innvirkning på hele Halsa og regionen, på begge sider av fjorden. Kommunikasjonen mellom regionene, kommunene og til regionsentraene vil få en helt annen karakter. Det er også betydelige inngrep og investeringer som skal til, noe Halsa-samfunnet og regionen trenger en klarhet og sikkerhet rundt etter mange år med utredning og venting.

Vi lar oss høre

Halsa Næringsforening gjør derfor tre ting:

  1. Uttaler oss gjennom en høring sammen med Kristiansund og Nordmøre Næringsforum
  2. Skriver en egen uttalelse med vekt på Betna-Stormyra. Vi skal kontakt Hemne Næringsforum for å høre om vi skal gjøre noe sammen
  3. Oppfordrer alle i Halsa, og næringslivet spesielt, til å stille opp når Halsa-samfunnet skal markere sin mening rett etter påske. Mer informasjon om det komme fra en egen aksjonsgruppe.

KJENN DIN BESØKELSESTID! Nå er tiden inne for å stille opp. Møte opp. Markere at vi bryr oss og at vi vil ha sårt tiltrengte veiprosjekter realisert.

Ønsker dine innspill

Halsa Næringsforening sine høringsuttalelser blir ferdigskrevet kort tid etter påske. Vi vil 160319-HalsaKommuneOgHNFgjerne ha dine innspill til hva som skal stå der. Send oss gjerne en e-post til post@halsadig.no.