Endring i styret hos Halsa Næringsforening

På grunn av helsetilstand var styreleder Bjørn Sæther nødt til å trekke seg fra vervet med umiddelbar virkning. Lisa Engvik Aasbø fra Lageret Cafe og Kiosk tar over vervet til Bjørn, og ny nestleder er Erlend Henden fra MøreTyri. De sitter fram til generalforsamling i mai 2019. Vi takker Bjørn Sæther fra BKW for hans bidrag og gode jobb så langt, og ønsker han god bedring.

 

Ny styreleder Lisa Engvik Aasbø og ny nestleder Erlend Henden.

Oppgaver styret i Halsa Næringsforening skal jobbe med framover er å sørge for at forberedelser for fusjon av Halsa Næringsforening og Hemne næringsforum er ryddig og systematisk, samt forberede Næringstreffet for 2019. Sistnevnte ønsker vi gjerne innspill på, så har du ønsker eller ideer om foredragsholdere eller tema er du hjertelig velkommen til å ta kontakt med daglig leder på dl@halsadig.no.

Informasjon og muligheter for innspill ang. fusjon blir gitt på julemiddagen til Halsa Næringsforening onsdag 12. desember. For påmelding til julemiddag trykk her.

 

Styret i Halsa Næringsforening på “bli kjent-tur” til Hemne med Hemne Næringsforum 6. juni i år. Her på bedriftsbesøk hos Wacker på Holla.