Engasjement rundt ny E39 Orneset-Betna

17 personer kom til møtet på Stornaustet. Foto: Tormod Ellingsen

17 personer kom til møtet på Stornaustet. Foto: Tormod Ellingsen

Det første av tre møter om arealbruk rundt ny E39 i Halsa fant sted på Stornaustet på Halsanaustan mandag kveld. 16 oppmøtte jobbet på store kart og diskusjonen om nye næringsareal, bostedsområder og friluftsområder gikk livlig rundt bordene.

De nye veistrekningene vil ha stor innvirkning på mange områder i kommunen og veien kan by på nye muligheter. Det heter også at en skal minimere ulempene ved nye veibygging.

Målene med de tre møtene er blant annet å få innspill til næringsarealer og de, hittil, utenkte forslagene om merbruk av masseuttaks-areal eller områder rundt de nye vei-strekningene. Traseen for ny vei mellom dagens E39 og Orneset var et “varmt” tema i kveldens møte.

BILDER:

Ansvarlig for arealplanen i Halsa, Åse Bergset, ledet møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Ansvarlig for arealplanen i Halsa, Åse Bergset, ledet møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Turstier og viltrkyssinger var en av hensynene som skulle tas med. Foto: Tormod Ellingsen

Turstier og viltrkyssinger var en av hensynene som skulle tas med. Foto: Tormod Ellingsen

Påvirkning på dyrket mark ble diskutert ved alle bordene. Foto: Tormod Ellingsen

Påvirkning på dyrket mark ble diskutert ved alle bordene. Foto: Tormod Ellingsen

Møtedeltakerne skrev og tegnet på kart. Foto: Tormod Ellingsen

Møtedeltakerne skrev og tegnet på kart. Foto: Tormod Ellingsen