Entusiastisk førstemøte i “Besøke Halsa”

I det vi forlater rommet etter 2,5 timer med middag og godt møte. Foto: Tormod Ellingsen

Det var godt oppmøte, inkludert gjester fra Hemne, da “Besøke Halsa” hadde sitt første møte 5. april. Møtet fant sted i kommunestyresalen med catering fra Rasteplassen.

Dette er det tredje nettverket som settes i gang i Halsa Næringsforening og 23 oppmøtte vitner om en levende besøks- og reiselivsnæring i kommunen. Ekstra gledelig er det også at Hemne har tatt initiativ og har blitt med på dette. Vi håper det fører til et fruktbart og nyttig samarbeid fremover. Spesielt fokus er det på besøksbedriftene som ligger i en rimelig distanse fra E39 fra grense Hemne og helt til Halsa fergekai. Alt som er innenfor en halvtimes reise fra den aksen regnes som en del av satsingsområdet.

Her er referat fra møtet:

TID: 5. april klokken 17.00
STED: Kommunestyresalen, Halsa rådhus
TILSTEDE: 22 stk.

 1. Velkommen og innledning til nettverket, ved Tormod
 2. Skal vi ta opp “Åpen Ford”-tråden?
  1. Presentasjon av hva Åpen Fjord var tenkt som og hva det er i dag.
  2. Enighet om å ta tak i Åpen Fjord-identiteten og “dele” den med Hemnebedriftene og alle andre som ønsker å være med i den paraplyen i området. Åpen Fjord sine åtte medlemmer skal ha et snarlig møte og bli enig om hvordan de stiller seg til det.
  3. Enighet om at HNF tar tak i saken, sammen med Halsa og Hemne kommuner, og leter etter forslag til organisering og mulighet for å få på plass en stillingsandel som kan drifte nettverket og felles markedsføring.
  4. Tråden tas opp igjen i neste møte.
 3. Diskusjon om hvordan nettverket skal brukes: Bli kjent med hverandres bedrifter, dra veksler på hverandre, snakke om felles utfordringer, felles studieturer og felles framsnakking om hverandres tilbud.
 4. Neste møte blir i mai. HNF kaller inn. Møtet blir hos Ragnhild Liabø Fjeldstad.

HNF takker de oppmøtte og for et godt møte. Vi håper på enda flere deltakere neste gang.