Felles E39-innsats over fylkesgrensa

En rekke aktører fra både Hemne og Halsa møtte opp for å gjøre sitt standpunkt kjent og for å snakke med fylkesvaraordfører fra Sør-Trøndelag. Foto: Tormod Ellingsen

En rekke aktører fra både Hemne og Halsa møtte opp for å gjøre sitt standpunkt kjent og for å snakke med fylkesvaraordfører fra Sør-Trøndelag. Foto: Tormod Ellingsen

I dag møttes flere fra både Hemne, Halsa og Sør-Trøndelag (nå Trøndelag) fylke for å diskutere trafikksikkerhet og utfordringer ellers ved dagens E39. Hemne kommune, varaordfører i Sør-Trøndelag fylkeskommune Gunn I. Stokke, aksjonsgruppa i Halsa ved Solvår Skogen Sæterbø og Tormod Ellingsen, representanter fra veivedlikehold i Halsa ved Olaf Bjerknes i Austad & Bjerknes AS, Lastebileierforbundet i Trøndelag, fastboende langs veien på trøndersk side og flere stilte opp på Stormyra. Også trøndersk presse var tilstede (Avisa Sør-Trøndelag).

Trangt på oppstillingsplassen i dag og mange nysgjerrige blikk fra forbipasserende. Foto: Tormod Ellingsen

Trangt på oppstillingsplassen i dag og mange nysgjerrige blikk fra forbipasserende. Foto: Tormod Ellingsen

Målet var å befare og diskutere hvordan vi med felles innsats kan sørge for at E39 Betna-Stormyra blir bygget og påbegynt i 2017. Som kjent har blant annet HNF tidligere ytret sin misnøye, sammen med KNN, med behandlingen strekningen har fått i forslag til Nasjonal Transportplan. En holdning som ble gjentatt av flere under Samferdselskonferansen i forrige uke.

Det kommer trolig sak fra anledningen på Stormyra i Avisa S-T på tirsdag. Det skal også jobbes politisk på flere hold.

Vi i Halsa må også organisere oss og gjøre vår stemme hørt. Veibrukerne og veinaboene. Altså næringsliv og fastboende i Halsa. Aksjonsgruppa skal opprette en Facebook-gruppe snart. Så tar vi engasjementet videre derfra.

Det ble "ringmøte" mellom de oppmøtte på plassen mot slutten av arrangementet. Foto: Tormod Ellingsen

Det ble “ringmøte” mellom de oppmøtte på plassen mot slutten av arrangementet. Næringslivet i Halsa var blant annet representert ved Olaf Bjerknes fra Austad&Bjerknes (helt til høyre). Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Halsa Ola Rognskog, fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag Gunn Iversen Stokkke, leder for aksjonsgruppa i Halsa Solvår Skogen Sæterbø og ordfører i Hemne Odd Jarle Svanem. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Halsa Ola Rognskog, fylkesvaraordfører i Sør-Trøndelag Gunn Iversen Stokkke, leder for aksjonsgruppa i Halsa Solvår Skogen Sæterbø og ordfører i Hemne Odd Jarle Svanem. Foto: Tormod Ellingsen

Delegasjonen fra Hemne hadde hatt møte om trafikksikkerhet i Hemne før de tok turen bort til Stormyra. Foto: Tormod Ellingsen

Delegasjonen fra Hemne hadde hatt møte om trafikksikkerhet i Hemne før de tok turen bort til Stormyra. Foto: Tormod Ellingsen

E39 i Halsa er en flaskehals og altfor smal for dagens trafikkmengde og tungtransport. Her er et eksempel fra Henna. Foto: Tormod Ellingsen

E39 i Halsa er en flaskehals og altfor smal for dagens trafikkmengde og tungtransport. Her er et eksempel fra Henna. Foto: Tormod Ellingsen