Fritidssysler

Skitraseen innover Rognskogfjellet. Foto: Ingebrigt Henden

Skitraseen innover Rognskogfjellet

Fra Skaramyra i Betna og fra Glåmen på Vågland går det en flott skitrase inn over Rognskogfjellet. Denne oppkjørte skitraseen er mye brukt om helgene.
I traseen finnes også en gapahuk der folk stopper opp og koser seg med grilling m.m.
Det er slettes ikke uvanlig å treffe 10 - 20 - 30 skientusiaster på lørdag og søndag.

Facebook-side:
Betna Idrettslag

Les mer Lukk
Bergtun forsamlingshus på Vågland

Bergtun forsamlingshus

Forsamlingshus på Vågland, leies ut til arrangementer som møter, fester, jubileum, konserter, konfirmasjoner og bryllup. Det finnes scene, kjeller, kjøkken og toaletter.

Kontaktperson:
Einar Vaagland
Tlf. 952 35 823
einar.vaagland@halsa.online.no

Facebookside:
Bergtun Forsamlingshus

Les mer Lukk
Betna IL ansvarer for å tråkke opp spor med tråkkemaskina

Betna Idrettslag

Betna Idrettslag har i overkant av 100 medlemmer med både barn og voksne. Det drives mest med vinteridrett- og aktiviteter, blant annet «barn i løypa», med deltakelse fra flere kommuner. På grunn av vinter med mangelfull snø for å kunne drive vinteraktivitetene, ble det startet opp rulleskitrening for barn.

Det kjøres skiløype opp til Steinsetervatnet, ca. 5 km, i tillegg til andre oppkjørte løyper. Betna Idrettslag har hoppbakke, alpinbakke, lysløype, grusfotballbane, sandvolleyballbane, tennisbane. Noe av det første idrettslaget gjorde var å bygge hoppbakken, hvor det var arrangert hopprenn frem til slutten på 1970-tallet.

Betna Idrettslag har også en trimgruppe som arrangerer turer med forskjellige turmål på sommers tid.

Kontaktperson:
Unni Betten
Tlf. 918 400 52
ubetten@msn.com

Nettside:
Betna Idrettslag

Facebookside:
Betna Idrettslag

Les mer Lukk

Betna kvinne- og familielag

Betna Kvinne- og familielag ble grunnlagt av Borgny Bersås i 1980, med formål å forbedre lokalmiljøet og oppvekstforhold for unge.

Betna Kvinne- og familielag har arrangert svømming, lagsmøter, lekestue og turer for eldre, i tillegg til at de har støttet ulike saker lokalt og internasjonalt.

Kontaktperson:
Guri R. Romfo
Tlf. 928 41 349
gromfo@hotmail.com

Nettside:
Betna kvinne- og familielag

Les mer Lukk
Anne Karin Elstad er vokst opp i Valsøyfjord. I Otnesbukta kan du besøke Elstadutstilinga

Elstadsamlinga

Elstadsamlinga er en utstilling av Anne Karin Elstads forfatterskap, i det gamle skolehuset i Otnesbukta. Samlingen ble åpnet i 2006, hvor Anne Karin Elstad selv stod for snorklippinga.

Elstadsamlinga har hovedfokus på «Folket på Innhaug»-serien. Den første boka kom ut i 1976 og serien hadde 30-års jubileum i 2006.

Kontaktperson:
Monica Berg
Tlf. 906 65 956
monicber@hotmail.com

Wikipedia:
Wikipedia

Les mer Lukk
Engdalen

Engdal Velforening

Engdal velforening i Engdalen, har ca. 30 medlemmer og arrangerer sosiale hendelser og aktiviteter i nærområdet. Velforeningen har i 2015 30-årsjubileum, som ble feiret med turmarsj, hvor de gikk til Saltrøa grendahus. Det blir også arrangert andre aktiviteter som skidager med premiering til barna, St. Hans-feiring med skattejakt og julegrantenning.

Det blir avholdt en del dugnader. Engdal Velforening har fem trimposter i nærmiljøet, hvor det er trekning med premiering hvert år.

Kontaktinformasjon:
Åsrun Henden Enge
Tlf. 932 64 964
hendenaasrun@gmail.com

Les mer Lukk

Fjærlia Velforening

Fjærlia Velforening er et trivselstiltak for nærmiljøet. Velforeningen har bygd lekeplass med trampoline, dissestativ, bålplass og muligheter for å sparke fotball. Lekeplassen er en samlingsplass for sosialt samvær, og det planlegges å bygge en gapahuk her. Det er laget en film med «quadcopter» fra Fjærlia, som ligger på YouTube.

Velforeningen har sosiale samlinger på lekeplassen en gang i måneden, med skotthyllkasting og bålbrenning og når været tillater det så arrangerer de turer i nærområdet. Før juletider blir det arrangert bakekvelder i eldhuset til Bjørn Fjærli og Guri Otnes Fjærli, og på nyttårsaften er det sosialt samvær i eldhuset.

Kontaktinformasjon:
Svein Atle Grødal
Tlf. 952 17 287
svein.grodal@svorka.net

Facebookside:
Fjærlia Velforening

Les mer Lukk

Folkeakademiet Halsa

Folkeakademiet er et ideelt lag som arbeider for å fremme et allsidig kulturliv i kommunen, for eksempel ved å arrangere foredrag, konserter, teater eller andre typer kulturprogram. Program om samfunnsaktuelle temaer av lokal eller global karakter med påfølgende debatt, kan også arrangeres. Målsettingen er å gi folk i alle aldre gode kulturopplevelser og å skape et engasjement rundt viktige samfunnssaker.

Folkeakademiet samarbeider med distriktssamskipnaden som arrangerer turneer på skoler, barnehager og sykehjem i kommunen. De arbeider også sammen med andre lag og foreninger. Et folkeakademi prioriterer arbeid for og med barn og unge.

Kontaktinformasjon:
Jan Aasland
416 55 679
j-aasland@online.no

Nettside:
Folkeakademiet Halsa

Facebookside:
Folkeakademiet Halsa

Les mer Lukk
Fremheim Grendahus på Halsanaustan

Fredheim Grendahus

Fredheim Grendahus er et staselig grendehus med en koselig atmosfære, og passer til både store og små lag og selskaper, samt offentlige arrangement og basarer, fester, møter, konserter med mer.

På loftet finnes et nyopppusset rom. I hovedsalen kan man dekke på til 80 personer.

Kontaktperson:
Lisa Aasbø
Tlf. 980 15 867
lisave85@hotmail.com

Facebookside:
Fredheim Grendahus

Les mer Lukk
Damene i Førkjånn i sangøvelse på Hjeldnes

Førkjånn

Kvintetten på fem personer ble dannet i 1993. De fremfører først og fremst coverlåter fra andre tekst- og melodiforfattere, men har sitt eget særpreg. Alle medlemmene kommer fra kommunen.

De gav ut en CD i 2007, da de gjorde live innspillinger i Halsahallen.

Kontaktperson:
Liv Glomstad
Tlf. 412 99 176
glomstliv@gmail.com

Les mer Lukk

Halsa 4H

Halsa 4H er en del av den landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjonen 4H, og skal være en plass for alle mellom 10-25 år, uansett interesse. 4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Gruppa har som motto «å lære ved å gjøre», og er ofte ute i naturen, på byturer, leirer i tillegg til at alle sammen har et prosjekt som de holder på med i et år, som skal presenteres og godkjennes.

Halsa 4H ble stiftet av Hanna Baardset i 1956. De har et fritidsområde ved Megardsvatetnet som ofte blir brukt på sommerhalvåret.

Kontaktperson:
Marie Sallaup Halse
Tlf. 938 79 569
mariesalh@gmail.com

Nettside:
Halsa 4H

Facebookside:
Halsa 4H

Les mer Lukk
Volleyballtrening i Halsahallen

Halsa Ballklubb

Halsa Ballklubb arrangerer lek og trening med ball, for barn og voksne i alle aldrer. For de aller minste kan man være med på ballek, mens for de litt eldre blir det arrangert ballspill med håndball og fotball. Uhøytidelig volleyballspill for alle mellom 13 og 100 år er også veldig populært.

Halsa Ballkubb tar seg av treningsavgifter og kontingenter, ved innmelding til klubben, og ordner det praktiske.

Kontaktinformasjon:
Einar Vaagland
Tlf. 952 35 823
einar.vaagland@halsa.online.no

Nettside:
Halsa Ballklubb

Les mer Lukk
Halsa bygdekvinnelag arrangerer sosial sammenkomst på Halsa

Halsa bygdekvinnelag

Halsa Bygdekvinnelag er et aktivt bygdekvinnelag og en moderne møteplass for jenter/kvinner i alle aldre. Her ønsker de å ta vare på tradisjoner, skape nye tradisjoner, matkultur, sunn matglede – og mye mer! Laget har ca. 45 medlemmer og er et av Norges Bygdekvinnelag (NBK) sine mange lokallag.

Bygdekvinnelaget arbeider med å skape trivsel og tilhørighet for alle. For medlemmene blir det arrangert en del møter, turer og trivselsarrangement, men de arrangerer også mange åpne tilstelninger der alle er velkomne, blant annet St. hans-dag, seterdag, feittirsdag, internasjonal bygdekvinnedag og 8. mars-arrangement. De er med på bygdedagen og er også med på en ordning for julegrøt til skolebarna.

Kontaktinformasjon:
Jorunn O. Seter
Tlf. 975 87 791
hans.seter@svorka.net

Nettside:
Halsa Bygdekvinnelag

Facebookside:
Halsa Bygdekvinnelag

Les mer Lukk
Halsa bygdeungdomslag arrangerer mange aktiviteter for bygdeungdummen, blant annet Halsamesterskap i rundballtrekking.

Halsa bygdeungdomslag

Halsa bygdeungdomslag (Halsa BU) er et av lokallagene til Norges bygdeungdomslag, som er en nasjonal organisasjon som brenner for levende bygder og samhold blant bygdeungdommer i alle aldre. Halsa bygdeungdomslag ble stiftet i 2007 og har i dag har ca. 70 medlemmer.

Bygdeungdomslaget arrangerer medlemskvelder, volleyballturneringer, swingkurs, tevlingsdager- og helger, fester både med og uten live-musikk og ikke minst HMS (Halsamesterskap). I HMS har det vært stor variasjon i konkurransene, de har blant annet tevlet i hjulvisping, hesjing, gokart og andre morsomheter.

Halsa bygdeungdomslag samarbeider tett med Surnadal BU og Møre og Romsdal BU, om en rekke større arrangementer som sommerstevner og landsstevner, som for øvrig skal avholdes i Surnadal i 2016. Andre faste innslag er nissefest i Surnadal og diverse kurs i regi av fylkeslaget og sentralt.

Formålet med bygdeungdomslaget er å ivareta bygdenes interesser og bidra til økt bosetting og kulturell utvikling i bygde-Norge. Norges bygdeungdomslag er partipolitisk uavhengig, og er åpen for alle som ønsker å ta del i fellesskapet.

Kontaktinformasjon:
Maren Sætervik Rognskog
Infoleder Halsa bygdeungdomslag
Tlf. 468 88 379
halsa-bu@hotmail.com

Nettside:
Halsa Bygdeungdomslag

Facebookside:
Halsa Bygdeungdomslag

Les mer Lukk
Demensforeningen og folkehelsekoordinatoren samarbeider om diverse tiltak i kommunen, her fra hjertemarsjen.

Halsa demensforening

Halsa demensforening er en lokal støttegruppe som startet i 2011, som driver opplysningsarbeid om demens, hjerte- og folkehelse, samt at de organiserer turer og sosiale samlingsplasser for demente og pårørende.

Halsa demensforening arrangerer blant annet temakvelder og pårørendeskoler for å opplyse, informere og bedre forståelsen om demens og de pårørendes situasjon. De synliggjør pårørendes behov for hjelp og avlastning og kommer med innspill til kommunens eldreomsorg.

Gruppa er medlem av «Nasjonalforeningen for folkehelsen», og samarbeider dermed en del med folkehelsekoordinatoren i Halsa, og har sammen arrangert «hjertemarsjen» og hoppetau-konkurranse på mellomtrinnet, flere år i rad.

Kontaktinformasjon:
Tove K. H. Lervik
Tlf. 415 21 427
tk.lervik@gmail.com

Nettside:
Halsa Demensforening

Facebookside:
Halsa Demensforening

Les mer Lukk
Norges Mållag

Halsa heimbygdlag

Halsa heimbygdlag arbeider for at alle fritt skal kunne nytte dialekten sin, og for at folk i bygd og by skal velje og ta i bruk det nynorske skriftmålet. Halsa heimbygdlag arbeider for å fremje nynorsk på alle område i Halsa kommune.

Heimeside:
Halsa Heimbygdlag

Les mer Lukk
Halsa hesteklubb på felles ridetur

Halsa hesteklubb

Halsa hesteklubb er en klubb for de som driver med - og har egen hest - i Halsa og omegn. Medlemmene samles til sosiale og hesterelaterte aktiviteter og det arrangeres blant annet felles rideturer, medlemskvelder, grillkvelder og gymkhana på ridebanen, samt ridekurs med innleid instruktør.

Målet er å samle «hestekreftene» til fellesskap, aktivitet og å lære av hverandres erfaring. Halsa hesteklubb arrangerer også barneridning, både i egen regi og ved andre arrangementer i kommunen. Klubben har egen ridebane på Halsanaustan, som er basen til klubben, men rideturene og medlemskveldene foregår hvor som helst i kommunen.

Kontaktperson:
Merete Klevset
Tlf. 402 38 440
halsahesteklubb@hotmail.com

Facebookside:
Halsa Hesteklubb

Les mer Lukk
Otnesbrygga eies av Halsa historielag

Halsa historielag

Halsa historielag har som formål å arbeide for ivaretakelse av kulturarven vår, samt å vekke interesse og forståelse for bygdas historie. Laget ble stiftet i 1982, og har i dag ca. 50 medlemmer.

Historielaget er eier av «Otnesbrygga» og «Moens børstefabrikk», og er i nært samarbeid med museet og Otnesbrygga Veteranbåtklubb. Ønsket er å ta vare på disse kulturminnene og skape mest mulig aktivitet rundt dem.

«Elstadsamlinga» er et sameie mellom Halsa Historielag og Halsa kommune. Laget er også medstifter av «stiftelsen Geitbåtmuseet» med avdeling Husasnotra, og er også en del av samarbeidet «Åpen Fjord». Historielaget samarbeider også med Valsøyfjord Idrettslag om «Fosskonserten», som arrangeres på Valsøybotn i slutten av juni.

Kontaktinformasjon:
Monica Berg
Tlf. 906 65 956
monicber@hotmail.com

Facebookside:
Halsa Historielag

Les mer Lukk

Halsa idrettslag

Halsa Idrettslag har blant annet fotballag for barn i alderen 8-14 år, hvor den største begivenheten i året er Halsa-Cupen. Hit kommer lag fra hele Nordmøre.

Halsa Idrettslag driver også med utleie av kajakker og introduksjonskurs i padling, friidrett, turorientering og ikke minst arrangeres terrengløpet Blåfjelløpet i samband med Bøfjord IL.

Halsa I.L. ble stiftet i 1922.

Kontaktinformasjon:
Frank Håvik
Tlf. 957 04 705
frank.haavik@online.no

Nettside:
Halsa Idrettslag

Facebookside:
Halsa Idrettslag

Les mer Lukk

Halsa Idrettsråd

Idrettsrådet består av idrettslagene i kommunen, Halsa IL, Betna IL , Valsøyfjord IL, Halsa Ballklubb, NMK Halsa, Halsa NTN Teakwon-Do Klubb, Halsa Miniatyrskytterlag og Trollheimen Randoneeklubb som alle er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF). Idrettsrådet er et fellesorgan for idretten, som arbeider for best mulige forhold for idretten i kommunen og er en arena for samarbeid mellom lagene og de kommunale myndigheter, samt mellom lagene og idrettskretsen.

Blant oppgavene til Halsa Idrettsråd er å søke om økonomisk støtte og midler til idrettslagene, fordeling av innkomne midler til lagene, opplysningsarbeid og tiltaksplaner for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Idrettsrådet har også arrangert «Mini idrettsgalla» i forbindelse med frivillighetsfesten i 2014, for å hedre de som har utmerket seg innen idretten.

Kontaktperson:
Morten Betten
Tlf. 913 72 574
bettmor@online.no

Les mer Lukk

Halsa jeger- og fiskerforening

Halsa jeger- og fiskerforening er en forening med rundt 35 medlemmer. Foreningen driver med blant annet lerdueskyting, jegerprøvekurs, kultivering av fiskevann, fiskekonkurranser, storvilttrening, predator-fangst.

Kontaktinformasjon:
Håkon Olsen
Tlf. 480 28 410
haakono@hotmail.com

Hjemmeside:
Halsa jeger- og fiskerforening

Les mer Lukk

Halsa MSK

Informasjon kommer...
Les mer Lukk
Tore Weiseth er en stor pådriver og inspirasjon for musikkinteressert ungdom

Halsa musikkråd

Halsa musikkråd hjelper til å søke om midler og bedring av tilskudd fra det offentlige. Musikkrådet driver «musikkloftet» på Bårdset, og stiller med artister og musikkinstrument til kulturarrangement i bygda.

Halsa musikkråd er en åpen og inkluderende samarbeidsarena, som arbeider for bedre innflytelse lokalt og bedre samordning av arrangementer og aktiviteter. De har blant annet arrangert «Lyden av Halsa» for å vise frem musikktalentene i kommunen.

Kontaktperson:
Tore Weiseth
Tlf. 971 51 417
torweise@online.com

Facebook-side:
Halsa musikkråd

Les mer Lukk
Taekwon-Do-trening i Halsahallen

Halsa NTN Taekwon-Do

Halsa NTN Taekwon-Do klubb ble stiftet i 2010, og er i dag en klubb med ca. 40 medlemmer, jevnt fordelt med omtrent 20 voksne og 20 barn, i alderen 7-65 år. All trening foregår i Halsahallen på mandager, onsdager og med fritrening på fredager.

Klubben er medlem av National Taekwon-Do Norway (NTN), Kampsportforbundet og Norges Idrettsforbund. NTN har over 10.000 medlemmer spredt over hele landet. Store høydepunkter i året er graderingene, sommerleir og diverse mesterskap. Inntak for nye medlemmer har de vanligvis på høsten, men er rimelig åpne om noen ønsker å prøve/begynne i løpet av året også.

Kontaktperson:
Jan Helge Røskar
Tlf. 416 41 893
jhroskar@gmail.com

Nettside:
Halsa TDK

Facebookside:
Halsa TDK

Les mer Lukk
Korpset spiller på kommunesenteret

Halsa og Valøsyfjord Musikkorps

Halsa og Valsøyfjord Musikkorps er en sammenslåing av Halsa Musikkorps og Valsøyfjord Musikkorps. Det har vært korps i Halsa siden 1970-tallet, og de to korpsene ble sammenslått i 2002, og har i dag omtrent 15 medlemmer som øver sammen på Halsaskolen hver torsdag, med dirigent Sander van der Loo.

Korpset spiller både tradisjonelle marsjer og poplåter, og organiserer diverse arrangement i Halsa og omegn. Det blir også en del korpsturer, stevner og landsfestivaler, og har vært i Trondheim, Ålesund, Stockholm, England, Buvika og skal i juni 2015 på tur til Paris.

Pengene kommer fra kultur- og kommunaltilskudd samt loddsalg. Den frivillige innsatsen er ryggraden i korpsbevegelsen, og det blir en hel del dugnadsarbeid. I 2012 mottok Halsa og Valsøyfjord Musikkorps «Folkets Tælpris».

Kontaktperson:
Lars Olav T. Valsø
Tlf. 909 41 191
tunvals@gmail.com

Les mer Lukk

Halsa pensjonistforening

Halsa pensjonistforening er en lokalforening i pensjonistforbundet, som har i sin politikk å arbeide med forebyggende helse, en rettferdig økonomisk politikk og å fremme trygghet i alderdommen.

Pensjonistforbundet er også opptatt av at alle skal ha tilgang til kulturelle opplevelser, hele livet. Pensjonistforbundet har over 850 lokallag i Norge og over 10 000 frivillige i sving.

Kontaktperson:
Rolf Maridal
Tlf. 976 97 212

Nettside:
Halsa pensjonistforening

Les mer Lukk

Halsa Sanitetsforening

Sanitetsforeningen er en viktig aktør i utviklingen av velferdsstaten. De har jobbet i over 100 år for at Norge skal være et godt sted å bo. Nærmiljøet det den viktigste arenaen og velferdsgoder som skoletannlege, helsekontroll, hjemmesykepleie og helsestasjoner for barn var Sanitetsforeningen de første til å sette i gang med.

Det er stadig nye satsningsområder for foreningen, og veiledningssentre for pårørende til rusmisbrukere, integrering av innvandrerkvinner og utenlandsengasjement i Etiopia er blant Norske Kvinners Sanitetsforenings nye satsningsområder.

Kontaktperson:
Ann Kristin Svendsen
Tlf. 911 58 864
ann-kristin.svendsen@halsa.kommune.no

Nettside:
Norske Kvinners Sanitetsforening Halsa

Les mer Lukk
Dansegruppa øver på Halsa skole, aller helst utendørs

Halsa seniordans

Seniordans Norge ble startet av en liten gruppe på Ski i 1994. I dag er det ca. 12 000 medlemmer med, fordelt på omtrent 500 grupper. Halsa seniordans trener på Halsa skole hver mandag, og noen ganger har de oppvisning på f.eks. sykehjemmet.

Seniordans Norge har vært aktiv ovenfor offentlige myndigheter og tilbudt samarbeid når det kommer til forebyggende helsearbeid for eldre, via dans.

Kontaktperson:
Gunnbjørg Klevseth
Tlf. 915 80 456

Nettside:
Seniordans Halsa

Les mer Lukk
Styret i Halsa skytterlag

Halsa Skytterlag

Halsa skytterlag ble stiftet i 1863, under mottoet «jeg vil værge mit land». Skytebanen, som ble bygd samme år, ligger i Megardsmarka og har 100 og 200 meters hold. Et nytt skytterhus er under oppføring, med kontorer, kjøkken, sal og sanitærrom. Halsa skytterlag har ca. 80 medlemmer og det blir avfyrt omtrent 25.000 skudd årlig.

På vinters tid er det innendørs skyting i Halsahallen fra november til februar. Laget er arrangør av åpne stevner, både bane-felt og innendørsskyting, samt interne stevner med lagmesterskap. Det arrangeres også trening og oppskyting for storviltjegere.

Kontakperson:
Lars Indreiten
Tlf. 996 15 519
livelars@online.no

Nettside:
Halsa skytterlag

Les mer Lukk

Halsa småbåtlag

Informasjon kommer...
Les mer Lukk
Samling på fotballbanen og lekeplassen i Halsahagan

Halsahagan Velforening

Halsahagan Velforening har opparbeidet lekeplass med grillplass, trampoline, sandkasse, dissestativ og fotballbane i Halsahagan boligfelt. Det arrangeres ofte sosialt samvær på lekeplassen.

Velforeningen reklamerer for Halsahagan, innbyggerne vil gjerne ha flere naboer i nærmiljøet, og har dermed hengt opp plakater for ledige boligtomter og laget en film som tar oss med på en omvisning i Halsahagan boligfelt. Dessuten kan velforeningen lansert «nabopakken», som lover dugnadshjelp, kaffebesøk og nisse-garanti til nye tilflyttere.

Kontaktperson
Kristin Stormo
941 31 132
halsahagan@gmail.com

Nettside:
Halsahagan Velforening

Facebookside:
Halsahagan boligfelt

Les mer Lukk
Halsakoret er en lystig gjeng, som ønsker å spre sangglede.
Foto: Eilif Odde, TK

Halsakoret

Halsakoret er en sammenslåing av Halsa Songlag og Valsøyfjord Songlag. Korene ble slått sammen i 1998 og fikk da navnet Halsakoret. Koret består av 45 ivrige medlemmer og er et blandakor som øver sammen på Halsa skole på Liabø en gang i uken, sammen dirigent Sander van der Loo.

Koret er en gjeng full av sangglede, som de ønsker å dele med alle rundt om i Halsa, og utenfor bygda. Det blir noen turer rundt i bygda med kafékonserter i grendahusene, hvor det bys på korsang, allsang, kaffe, kaker og sosialt samvær

Årlig korkveld på Liatun, innslag på 17. mai, Vårbrus-konsert og førjulskonsert i kirkene i kommunen er bare noen av de tradisjonelle arrangement, i tillegg til at de gjerne er med på kommunale tilstelninger, bygdadager, kulturminnedager og frivillighetsfester.

Koret prøver å fornye seg og øver derfor ofte på nye sanger, samtidig som de holder de gamle ved like. I år er de i gang med prosjektet «which witch», hvor det er øvinger på tvers av kommunegrenser. Dette er et fellesprosjekt mellom kor, korps, band, solister og dansere fra Halsa, Surnadal og Sunndal, med premiere høsten 2015.

Kontaktperson:
Juanita Møkkelgård
Tlf. 928 22 148
juanitaelisabeth@hotmail.com

Facebookside:
Halsakoret

Les mer Lukk
Hjeldnes boligfelt på Enge

Hjeldnes Velforening

Hjeldnes Velforening består av ca. 35 boenheter og ble opprettet på 1990-tallet. Det arrangeres blant annet aktiviteter og dugnader, som bidrar til positivitet, trivsel og godt samhold i boligfeltet.

Ønsket til velforeningen er at alle aldersgrupper skal finne på ting sammen, og det gjør de ofte i ballbingen – som kan islegges på vinteren. Det arrangeres også årlige grendaturneringer i fotball, felles sankthansfeiringer, skotthyllkastinger, felles nyttårsmarkeringer og grillaftener.

Kontaktperson:
Margit Botten
Tlf. 957 85 994

Facebookside:
Hjeldnes Velforening

Les mer Lukk
I Handarbeidsfjøset på Otnes blir det holdt kurs i blant annet strikking. Foto: Bente Merete Søpstad

Handarbeidsfjøset på Otnes

Handarbeidsfjøset på Otnes åpnet dørene i 2004, da eierne av fjøset sluttet med melkeproduksjonen. Handarbeidsfjøset arrangerer en del kurs, mange av dem i samarbeid med Valsøyfjord Bygdekvinnelag. De lærer bort blant annet knivmaking og har sykurs for barn i skolen, slik at de gamle håndarbeidstradisjonene ikke går i glemmeboka.

Ellers blir det også arrangert vevkurs, kurs i engelsk broderi, bunadssøm, lappeteknikk og ikke minst malekurs med Åse Lyng. Disse kursene har vært veldig poulære og det har kommet folk fra Trøndelag og flere steder på Nordmøre. Til de faste aktivitetsdagene, kommer kvinner fra Valsøyfjord, Halsa og Åsskard. To ganger i året har de temauker, hvor de står på en hel uke i strekk, for å bli klar til salgsmesse i fjøset.

Kontakperson:
Bente Otnes
Tlf. 71 55 51 13

Facebookside:
Handarbeidsfjøset på Otnes

Les mer Lukk

Kirkeringen

Informasjon kommer
Les mer Lukk
Grandahuset i Betna

Lauvtun Grendahus

Lauvtun grendahus ligger i Betna, og leies ut til store og små arrangement. Grendahuset passer både som møtelokale og selskapslokale. I kjelleren finnes kjøkken, matsal, garderobe og sanitærrom. De siste årene har det blitt arrangement som karneval, baking for barn, konfektkurs, damekveld, herreaften, søndagskaffe, kveldsmat, kretsfest, Storlygarkveld, dugnad, påskekaffe og salgsmesse.

Lauvtun grendahus ble bygd i 1923, men fikk nye murer og ble renovert i 1976. I årene 2004 – 2009 har Betna kvinne- og familielag i samarbeid med styret i Lauvtun, pusset opp huset innvendig samt ordnet en fin uteplass. På dugnad i 2014 ble det lagt på ny bordkledning, som ble finansiert av kronerulling.

Kontaktperson:
Wenche Romfo Løvik
Tlf. 996 22 062
wenromf@hotmail.com

Nettside:
Lauvtun

Facebook-side:
Lauvtun

Les mer Lukk
Grendahuset på Lerviklandet

Lerviklandet grendahus

Lerviklandet grendahus arrangerer store og små tilstelninger, som blant annet quiz, karneval, juletrefest, årsfest og plattdans.

Det er også mulig å leie grendahuset til private arrangement og tilstelninger arrangert av lag og organisasjoner.

Kontaktperson:
Bjørn Fjærli
Tlf. 911 97 048
bjorn.fjaerli@halsa.kommune.no

Facebookside:
Lerviklandet grendahus

Les mer Lukk
Grendahuset på Løvik

Løvik grendahus

Løvik grendahus ligger vakkert til i Skålvikfjorden. Huset var tidligere grendas skole, men ble ombygd til grendahus i 1981. Grendahuset har gjennomgått en nylig renovasjon, med dugnad fra lokalbefolkningen i Løvik krets, og huset har nå kokemuligheter og service til ca. 70 personer.

Løvik grendahus benyttes til diverse arrangementer som ballfest, juletrefest, nyttårsfest og årsmøte med baser. Huset blir også leid ut privat til blant annet bursdager, konfirmasjoner og andre tilstelninger.

Kontaktperson:
Margrete Baardset
Tlf. 476 42 327

Facebookside:
Løvik grendahus

Les mer Lukk
Gokartbanen i Halsa er kjent som en av Norges beste baner, og har en fantastisk beliggenhet blant naturen, med utsikt til fjord og fjell.

NMK Halsa

NMK Halsa ble stiftet i 2003 som Halsa Motorsenter. Laget har en motorsportbane på Glåmsmyra som er godkjent for gokart og supermotard, hvor man kan leie gokart eller komme og kjøre med eget utstyr.

Banen blir ofte leid ut til både bedrifter og private, ved diverse arrangement og feiringer, alt fra bedriftscup til utdrikkingslag.

Kontaktinformasjon:
Nils Betten
Tlf. 950 76 211
Nils.betten@betten-m.no

Nettside:
Halsa motorsportsenter

Facebook:
Halsa motorsportsenter

Les mer Lukk

Otnesbrygga Veteranbåtklubb

Otnesbrygga veteranbåtklubb ble stiftet på begynnelsen av 1990-tallet, for å formidle kystkultur. De ønsker å ta vare på, utvikle og formidle kunnskapen om hvordan båtene ble laget og brukt. Båtene blir blant annet brukt i undervisning i skolen, med opplegg knyttet til kysten, havet og kulturen som følger med dette.

Klubben har tilknytning til det gamle dampskipanlegget og handelsstedet Otnes, som er en fin og lun havn. På sommeren har klubben sine båter liggende ved Otnesbrygga. Det går også an å leie båtene Valsøygeita og Nygaveln.

Veteranbåttreffet arrangeres andre helga på august, for alle interesserte. Da er det kappseiling og rokonkurranse mellom Halsabrura fra Halsa, Fjordamerra fra Aure og Hjelmkonnå frå Surnadal, som er blitt treffets viktigste aktivitet.

Kontaktperson:
Dan Harry Lervik
Tlf. 917 01 601

Nettside:
Otnesbrygga Veteranbåtklubb

Facebookside:
Otnesbrygga Veteranbåtklubb

Les mer Lukk
Plekterfesten

Plekterfesten

Nettsiden Plekterfesten.no drives av Marvid Nilsen. Her presenteres det lokale musikklivet fra Nordmøre og omliggende distrikter, fra 50- og 60-tallet og utover. Her kommer historier om bandene og gruppene, samt bilder og lyd- og bildeklipp der det finnes.

Plekterfesten.no presenterer også norskproduserte gitarer og annet utstyr. Tre ganger har Plekterfesten blitt arrangert, på Enge i 2007, Surnadal i 2011 og i Sunndalsøra i 2013. På sistnevnte Plekterfest, ble det også arrangert plakatutstilling i Galleri Barbara.

Kontaktperson:
Marvid Nilsen
Tlf. 916 24 696
marvid@plekterfesten.no

Nettside:
Plekterfesten

Les mer Lukk
Grendahuset var tidligere en skole

Saltrø grendahus

Saltrø grendahus var tidligere «Innlandet skole» i Aure kommune, men ble omgjort til grendahus på slutten av 60-tallet. I 2016 blir grendahuset 100 år.

I Saltrø grendahus er det plass til 50 personer, og det arrangeres både 17. mai-feiring og juletrefest her. Grendahuset har godkjent kjøkken, og leies ut til både private arrangement og for møter til lag og organisasjoner.

Kontaktperson:
Inger Mari Rodal
Tlf. 926 82 344

Les mer Lukk
Styret i 2015: Fra venstre Einar Oterholm, Kåre Sæterbø, Helene M. Nergård, Eivind Hasle og Styrkår Brørs

Senioruniversitetet på Indre Nordmøre

Senioruniversitetet på Indre Nordmøre, omfatter kommunene Halsa, Rindal og Surnadal. Senioruniversitetet er et ideelt lag som er rettet mot pensjonister og andre som er ledig på dagtid, hvor siktemål er sosialt samvær og utveksling av kunnskap.

Senioruniverset arrangerer blant annet foredrag, samtaler og debatt, som kan kombineres med utstillinger, omvisninger eller «vandringer». Det blir lagt vekt på bruk av lokale ressurspersoner og personer med tilknytning til Indre Nordmøre.

Kontaktperson:
Helene Nergård
Tlf. 916 95 444

Hjemmeside:
Senioruniversitetet på Indre Nordmøre

Les mer Lukk

Stifinnerne

Stifinnerne har jevnlige samlinger for barn på SFO-rommet på Halsa barne- og ungdomsskole. Bibelfortellinger, sang, aktiviteter og utlodning.
Les mer Lukk

Stifinnerne - kirkelig opplæring

Informasjon kommer
Les mer Lukk
Sæter grendahus på Valøsybotn

Sæter Grendahus

Grendahuset på Valsøybotn blir brukt til mangt, både til antikk- og bruktsalg, helligdagsfeiringer, dartkvelder, hobbykvelder, fårikålfest og sankthansfeiring, med mer.

Sæter Grendahus leies ut til både lag og foreninger, i tillegg til privatpersoner. Det finnes en storsal med plass til 70-80 gjester og et koselig loftsrom med tre sofagrupper. Uteområde med benker og kullgrill, som alle er velkomne til å bruke, når det måtte passe.

Kontaktperson:
Inger Lise Pettersen
Tlf. 452 41 844
textex@online.no

Facebook:
Sæter Grendahus

Les mer Lukk

Trollheimen ride- og kjørelag

Trollheimen ride- og kjørelag (TRKL) er dannet for å samle alle med interesse for riding eller kjøring, til et felles lag med hest i sentrum. TRKL vil utdanne sine medlemmer, for at miljøet skal overleve, og arrangerer kurs for både voksne og barn.

TRKL er tilsluttet Norges Rytterforbund og Norges Idrettsforbund og ble dannet i mars 2001, etter sammenslåing av Rindal Rideklubb og Surnadal og Omegn Rideklubb. Det er omtrent 250 medlemmer i klubben, de fleste fra Surnadal, Rindal og Halsa.

Kurs som blir arrangert omfatter riding og kjøring på alle nivåer, kurs i hestehåndtering og westernridning, hestens dag, sprangridning, dressurriding/kjøring og temakvelder.

Kontaktperson:
Gro Løfaldli
Tlf. 951 24 814
gro.lofaldli@svorka.net

Nettside:
Trollheimen ride- og kjørelag

Facebook:
Trollheimen ride- og kjørelag

Les mer Lukk
Trøaparken godt bruk av unge og voksne

Trøa Vel

Trøa Vel ble stiftet 4. juni 2002 og er en forening for aller husstander i Trøa boligfelt. Hovedformålet med Trøa Vel er å holde Trøaparken i stand slik at den kan være et naturlig samlingspunkt for folk i alle aldre i boligfeltet.

Ved hjelp av Frifondsmidler og støtte til utbygging av nærmiljøanlegg fikk Trøa Vel bygget Trøaparken. Den består av en fotballbane, grill, sandkasse, bord, benker, klatretau, klatrenett, dissestativ og et naturlekeområde. Alt er gjerdet inn. Ved hjelp av årlige dugnader blir området holdt i stand. Området er lett tilgjengelig for rullestolbrukere. 

Kontaktperson:
Per Olav Foseide
Tlf. 418 53 417
perolav.foseide@gmail.com

Les mer Lukk

Valsøybotn Utvikling

Valsøybotn Utvikling står bak prosjektet Bærje Bruse, hvor bygdefolket har opparbeidet turstier med hvilebuer, etter mal av gamle høyløer.

Bærje Bruse organiserer guidede kulturhistoriske vandringer til Hjelmkonna i Valsøyfjord, i et område som byr på rester etter gammel gruvedrift og et sjeldent planteliv. Det er også blitt bygd paintballbane og volleyballbane av aktive ungdommer på Valsøybotn.

Kontaktperson:
Einar Nelvin Botten
Tlf. 468 55 631
einar.botten@c2i.net

Les mer Lukk

Valsøyfjord bygdekvinnelag

Valsøyfjord Bygdekvinnelag er opptatt av aktive kvinner og levende bygder. Deres mål er å skape gode møteplasser mellom mennesker, skape positive aktiviteter, engasjement og ha det moro i et fellesskap.

Valsøyfjord Bygdekvinnelag er tilsluttet Norges Bygdekvinnelag, som arbeider med flere temaer:

  • formidling av norsk matkultur, mattrygghet, økt matvarekunnskap og folkehelse
  • markering av tydelige standpunkt i relevante saker som dreier seg om norsk matvareproduksjon, matsikkerhet, miljø, kvinnesaker og distriktspolitikk
  • et internasjonalt engasjement.

Valsøyfjord Bygdekvinnelag har deltatt på bygdedager i Halsa, med stand og matsalg. 8. mars har vært et populært innslag i samarbeid med Halsa Bygdekvinnelag, og har sammen arrangert en «blåtur» på kvinnedagen i 2014.

I forbindelse med Halsas markering av «200 år som egen nasjon», deltok de med «potet i 200 år» på Lerviklandet. Da lagde de sammen med 10. klasse på skolen, potetsupper, bakte poteter, kjeks med potet med mer, hvor ungdommen fikk salgsoverskuddet.

Valsøyfjord bygdekvinnelag har arrangert ulike kurs, blant annet dans for barn og unge, fortellerkunst, kakepynting og surdeig-baking. To kvelder i uken har de Pilates.

Kontaktinformasjon:
Solvår Skogen Sæterbø
Tlf. 905 093 48
nesset2@online.no

Les mer Lukk
Fotballkamp på Fossdalen Stadion

Valsøyfjord Idrettslag

Valsøyfjord Idrettslag ble stiftet i 1960, under navnet Fjordgutten Idrettslag. Idrettslaget har et klubbhus på Fossdalen Stadion, hvor fotballtreningene finner sted. Det finnes tilbud om fotball for både voksne, gutter og jenter. De har også turorientering, eldretrim, paintballbane, sandvolleyballbane, sykkeltrim, i tillegg ligger mosjonsgruppa også under Valsøyfjord Idrettslag.

Målet til Valsøyfjord Idrettslag er å ha et aktivt tilbud for flest mulig, og det jobbes nå med å få i gang allidrett og friidrett. Idrettslaget arrangerer motbakkeløpet Botn Opp og sykkelrittet Valsøyfjorden Rundt. De samarbeider med Halsa Historielag om Fosskonserten, og med Valsøytunet om Retrofesten. Valsøyfjord IL er en av aktørene i Åpen Fjord.

Kontaktperson:
Lars Botten
Tlf. 990 18 595
larbot@frisurf.no

Les mer Lukk
Styret i Valsøyfjord pensjonistforening

Valsøyfjord pensjonistforening

Valsøyfjord pensjonistforening er et aktivt lag som arbeider for sine medlemmer og andre, opp mot kulturelt og sosialt samvær. Forbundet er tilsluttet det sentrale pensjonistforbundet, og har omtrent 55 medlemmer. Det blir avhold medlemsmøter og styremøter på Seter grendahus og Lerviklandet grendahus.

På medlemsmøtene blir det mye sang og musikk, og de underholder seg selv med lokalhistorie, innslag av forskjellige emner og gjerne visning av hobbyer og håndverk, i tillegg til at de av og til leier inn eksterne kulturinnslag.  Hvert år blir det arrangert juleavslutning med nisse og allsang.

På møtene blir det servert middag og så arrangeres det quiz. Vinnerlaget får i oppgave å lage spørsmålene til neste gang.  Åresalg med trekking av medbrakte gevinster, gir penger i kassa.

Foreningen har også en turkomité som arbeider med å arrangere turer rundt omkring, det kan være seg dagsturer eller overnattingsturer.

Pensjonistforeningen er opptatt av og følger med på det som skjer i kommunen, særlig tema som omfatter eldre, syke og omsorg. Det er viktig for Valsøyfjord pensjonistforening å engasjere eldre og enslige til sosialt og kulturelt samhold.

Kontaktperson:
Leder Valsøyfjord pensjonistforening
Kari Bjerknes
Tlf. 971 89 428
bjerkneskari@gmail.com

Hjemmeside:
Valsøyfjord pensjonistforening

Les mer Lukk

Valsøyfjord Sanitetsforening

Valsøyfjord Sanitetsforening har faste medlemsmøter i 'Fjøset på Otnes', første torsdagen i hver måned. Sanitetsforeningen har stort fokus på lokalt arbeid og hjelper med å bevilge penger og gaver, for å gi alle en mulig deltakelse i samfunnet.

Blant annet har de gitt en hjertestarter til Halsahallen, og en sum til Halsaskolen for skal brukes i fagene Kroppsøving og Mat og helse, til prosjekt som er helsefremmende og trivselsskapende.

Kontaktperson:
Annlaug I. Fjelnsetnes
annlaug.fjelnsetnes@live.no

Nettside:
Valsøyfjord Sanitetsforening

Facebookside:
Valsøyfjord Sanitetsforening

Les mer Lukk
Valsøyfjord Skytterlag

Valsøyfjord Skytterlag

Valsøyfjord Skytterlag er et aktivt skytterlag som trener på Valsøyfjord Skytebane på Glåmen om sommeren, og i Halsahallen på Vågland om vinteren. Der arrangeres det også miniatyrskyting for juniorer i samarbeid med Halsa Skytterlag.

Facebook-side:
Valsøyfjord Skytterlag

Les mer Lukk
Innebandyutstyret som ble kjøpt inn, er godt brukt.

Venneforeninga for sykehjemmet, Liatun og HIPS

Venneforeninga for sykehjemmet, Liatun og HIPS er et støtteapparat for sykehjem, omsorgsboliger og Halsa Interkommunale Psykiatriske Senter, som bidrar med økonomisk støtte, som blir brukt til glede og trivsel for brukere og beboere.

De arrangerer blant annet årlig basar med åresalg, som de forbereder hele året ved å strikke, sy og forberede gaver for å få inn penger. De arrangerer også julebord, og har kjøpt inn blant annet innebandyutstyr og teleslynge på dagsenteret.

Kontaktperson:
Halldis M. Løvik
Tlf. 481 36 873

Les mer Lukk