En god forsamling sørget for et godt møte. Prisvinnerne fremst. Foto: Tormod Ellingsen

Halsa kommune og Halsa Næringsforening holdt åpent møte om næring og næringsutvikling 9, mars. 53 stykker møtte, både fra politikken, kommuneadministrasjonen, næringslivet, SIV (i Surnadal), Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og innbyggere forøvrig i Halsa. Et godt oppmøte! Takk til alle som kom.

53 oppmøtte. Foto: Tormod Ellingsen

Temaet var næringsutvikling og samarbeid mellom kommunen, næringsforeningen og næringsutøvere for å få til best mulig resultat. May Britt Roald fra HoppID-kontoret i Møre og Romsdal fylke fortalte om ordningene og skrøt av Halsa og innsatsen som er gjort her. Steinar Johnsen fra Innovasjon Norge sitt Molde-kontor fortalte om støttemulighetene de har i tiden som kommer. Magny Strand fortalte om sitt næringsmot de siste 25 årene og for de neste år med eksempler fra den spennende utviklingen rundt Valsøytunet Jan Erik Glåmen fortalte om sin gründerhistorie og de store planene som nå blir rullet ut for Halsa Handels- og Servicepark på Stavråa. Roar Fiksdal, leder for Vestnes næringsforum, utfordret tanker rundt samhandling og rollefordeling mellom kommune og privat næring. Tormod Ellingsen fra næringsforeningen holdt en innspillsrunde mot slutten.

Næringslivet i Halsa var godt representer. Foto: Tormod Ellingsen

Roar Fiksdal har vært både ordfører og næringsforumleder og har tanker om rollefordelingene i næringsutvikling. Foto: Tormod Ellingsen

Tidvis latter i salen. Foto: Tormod Ellingsen

Jan Erik har litt forskjellige tanker om hva det vil si å være gründer. Foto: Tormod Ellingsen

Jan Erik Glåmen er seriegründer og har store planer på gang for Halsa nå. Foto: Tormod Ellingsen

Magny Strand har mot til å prøve nye ting på Valsøya. Foto: Tormod Ellingsen

Mat levert av Rasteplassen. Foto: Tormod Ellingsen

Steinar Johnsen fra Innovasjon Norge. Foto: Tormod Ellingsen

May Britt Roald har ansvaret for HoppID-ordningen i Møre og Romsdal. Foto: Tormod Ellingsen

Ragnhild Godal Tunheim ledet møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Første næringsmotvinner

Til slutt var det ordfører Ola Rognskog som delte ut den nye “Næringsmot-prisen” i Halsa.

Vinneren ble G.K. Røe AS ved eier Gunnar Kåre Røe. De fikk prisen for at de tør å satse nasjonalt, har jevn vekst og vilje til å prøve nye ting. De har også klart å posisjonere seg i et vanskelig marked og er nå blitt en mellomstor bedrift og en betydelig arbeidsgiver i Halsa. Ordføreren trakk frem at det var flere gode kandidater til prisen, og det er svært gode nyheter for Halsa. G.K. Røe AS var dog en meget verdig vinner og fikk en pris på 25 000 kroner og en flott blomsteroppsats fra Gammelbua Blomster.

G.K. Røe AS feirer 30 år i år og prisen passer derfor ekstra godt. Foto: Tormod Ellingsen

Blomsteroppsats laget i Halsa til vinneren av Næringsmot-prisen, Ragnhild Godal Tunheim har jobbet for å få dette på plass. Foto: Tormod Ellingsen

God stemning da ordføreren delte ut sjekken. Foto: Tormod Ellingsen

Gunnar Kåre Røe er en verdig og fornøyd vinner. Foto: Tormod Ellingsen

Ordføreren delte ut den nye prisen. Foto: Tormod Ellingsen

En stor takk rettes Halsa kommune og rådgiver for næring og kultur, Ragnhild Godal Tunheim, for arbeidet og gjennomføringen av en god samling. Det er et mål om å få til et slikt åpent møte årlig og innspill mottas med takk.

Rasteplassen stod for god matservering med middag og kaker til dessert.

Den nye temaplanen for næring er kommet i kortversjon og ble delt ut til de som møtte opp. Alle bedriftene i Halsa skal få en versjon. Her står det mye nyttig og dette blir en “kokebok” for næringsarbeidet i årene fremover. Foto: Tormod EllingsenÅpent