Halsa kommune

Nydelig skue over fjord og fjell i solskinn fra klar, blå himmel.

Halsa kommune

Halsa er en kommune på Nordmøre i Møre og Romsdal. Den grenser til Hemne i øst, og Surnadal i sør. Vest for Halsafjorden ligger Tingvoll og nord for Korsnesfjorden ligger Aure.

Kommunenavnet kommer av den gamle Halsa gård (Norrønt: ‘Hǫlsyinjar’), hvor den første kirken ble byg­get. Det gamle norrøne navnet består av to ord: hals, som sikter til eidet mellom Halsafjorden og Skålvik­fjorden, og flertallsformen av vin, som betyr eng.

Halsa ligger øst for Kristiansund ved Halsafjorden og Korsnes-/Arasvikfjorden, og fra de sistnevnte skjærer Skålvikfjorden og Valsøyfjorden seg inn i landet. Rundt disse fjordarmene ligger strekninger av lavereliggende land, hvor innbyggerne i kommunen bor. Ellers er Halsa berglendt med de høyeste toppene på grensen i sør.

Innbyggerne i Halsa kommune har to navn; «halsabygg» for dem som bor i det som var Halsa kommune frem til 1965, og «valsøyfjording» for dem som bor i tidligere Valsøyfjord kommune.

På Enge ved Valsøyfjorden ligger Geitbåtmuseet, som har om lag 40 trebåter til utstilling. Den eldste båten fra 1700-tallet. Museet har et eget båtbyggeri. Kommunens største bedrift er Vågland Båtbyggeri med i overkant av 50 ansatte, i tillegg til oppdrettsnæringen gjennom sel­skapene Lerøy, SalMar, Lerøy Åkvik og ED Akva.

Kommunesenteret er på Liabøen. I tillegg til rådhuset er det også offentlige funksjoner som frivilligsentral, NAV, lensmann, bibliotek, lege, tannlege, kirke­kontor, miljøstasjon, ambulanse og brannstasjon her.