Halsa næringsforening ønsker minipol i Halsa

Halsa Næringsforening har tatt til orde for at Halsa kommune skal søke om etablering av det som kalles “minipol”. Det er et Vinmonopolutsalg med et begrenset utvalg og en begrenset å

Illsutrasjon hentet fra vinmonopolet.no.

Illsutrasjon hentet fra vinmonopolet.no.

pningstid tilpasset mindre markeder som for eksempel Halsa.

Det er ingen garanti for at kommunen blir tildelt et slikt minipol. Det må først søkes og deretter blir det gjort en vurdering og en årlig “tildeling” av Vinmonopolet.

Halsa Næringsforening har fått tilbakemelding fra en rekke besøksbedrifter og hytteutbyggere om at et slikt minipol både vil øke attraktiviteten til å handle i kommunen og øke attraktiviteten for fritidsboligbrukere og besøkende.

Hensikten med en slik etablering vil altså være å hindre handelslekkasje og øke nivået på tilbudet internt i kommunen. Det går frem av forespørselen sendt til kommunen at dette er aktuelt å etablere så sentralt i kommunen som mulig, nemlig på Liabøen. Dette er dog gjenstand for politisk diskusjon og er altså ikke på noen måte vedtatt. Det er kommunen som skal vurdere om det i det hele tatt skal søkes. Næringsforening har sagt seg villig til å være behjelpelig med undersøkelser og faktagrunnlag om kommunen ønske å gå videre med dette.

Fra kommunal kontakt til pol” hos Vinmonopolet.no.

Vi informerer nå til næringslivet siden det sto en artikkel om dette i Tidens Krav i dag.

Les artikkelen her. Og i Driva her.