Halsa og Tingvoll enige om å møtes oftere

Per Magne Waagen har tidligere jobbet i Gjøco og er nå leder i Tingvoll næringsforum. Foto: Tormod Ellingsen

Per Magne Waagen har tidligere jobbet i Gjøco og er nå leder i Tingvoll næringsforum. Foto: Tormod Ellingsen

Tingvoll næringsforum er på vei inn i nye KNN (mer om det her). Og med det blir næringsforumet på Tingvoll en avdeling i den nye organisasjonen. Kontakten mellom næringsforeningene/-forumene på Tingvoll og i Halsa har vært laber i flere år.

Per Magne Waagen, leder i Tingvoll næringsforum (og ny tittel fra 1.1.2016) og Halsa næringsforening har avtalt å ha mer kontakt i tiden som kommer. Det kan være mye å hente på bedret kontakt mellom næringslivet i de to kommunene og det er ingen tvil om at vi har en del felles utfordringer og en del interesser som begge jobber med. Fjordforbindelsen er en åpenbar felles sak, men også innenfor industri og tekstil kan det være nyttig å ha mer kontakt.

Utfallet kan være ren erfaringsutveksling eller direkte samarbeid. Mer om Tingvoll og Halsa kommer etterhvert. Det vil også bli aktuelt å invitere gjester fra Tingvoll til arrangement i Halsa i tiden som kommer.

Intervju med Per Magne Waagen:

Video: Tormod Ellingsen

Samme tilnærming vil bli gjort mot våre andre nabokommuner.

Hjemmesidene til Tingvoll næringsforum.