Halsafjordsambandet ikke først i rekken

Jørn Arve Hasselø i Statens Vegvesen har ansvaret for Halsafjordbrua. Foto: Tormod Ellingsen

Jørn Arve Hasselø i Statens Vegvesen har ansvaret for Halsafjordbrua. Foto: Tormod Ellingsen

Samspleis AS har fagdag og generalforsamling mandag 15. mai. I løpet av dagen presenterer både Helge Orten (FrP), Berit Brendskag Lied (regionveisjef), Svein Remset (institutt for konstruksjonsteknologi, NTNU), Geir Kjersem (LMG Marin), Jan Arve Hasselø (Statens Vegvesen), Anders Beitnes (WSP AS) og Tore Roppen (Kleven Maritime AS).

Med andre ord er det noe politikk og mye fag i samlingen.

E39 Betna-Stormyra er nevnt. Som kjent er den inne på NTP og fullfinansiert. Det knytter seg fortsatt noe usikkerhet til mulig forskyvning av midler som skal gå til Betna-Stormyra, forteller Brendskag Lied.

Halsafjordsambandet er “rykket litt ned” på prioriterigslistene og er ikke lenger så tydelig nevnt som pilotprosjekt som før. Ordfører i Halsa, Ola Rognskog, stilte spørsmål ved dette til regionvegsjefen.

Halsafjordens værutfordringer er kalde vinder som kommer fra fjellene rundt og mye utløp fra elver som fører til en del spesielle strømmer.

Kravet fra Kystverket er seilingshøyde på 55 meter.

Teknisk situasjon for Halsafjordsambandet. Foto: Tormod Ellingsen

Det er to år igjen av målingene som gjøres i Halsafjorden.