Halsas tid for å satse

Bilde tatt av Halsanaustan fra Reitgrenda. Foto: Tormod Ellingsen

Det som i dag er Halsa skal ha folk, næringsliv og aktiviteter, uansett hvor kommunegrensene går. Det er de aller fleste enig i. Vi vil også at næringslivet skal vokse og bli enda mer variert.

2016 var et rekordår for etablering. Antallet arbeidsplasser i det private næringslivet har økt og stadig flere stillinger er på trappene. Bedriftene melder omsider også om gode søkertall til stillingene. Det er ganske gode resultat i de fleste bedriftene og vi har en næringsforening på heltid som jobber med enkeltbedriftsoppfølging, med nettverk og politisk.

Halsas tid for å satse er nå.

Vi mangler lettdrevne attraktive leiligheter og små boenheter. Nå som mange vurderer å etablere seg i kommunen vår, så er det synd at de må pendle eller kun finner svært dårlige boløsninger. Det er voldsomt for mange å starte med å bygge enebolig.

Vi trenger enda flere «kreative» rom. Og da snakker vi om næringskreative. Nettverksmøter og studieturer hjelper på en del. Vi skulle også gjerne sett et kontor-«hotell» og en inkubatorfunksjon. Tilpasset Halsas situasjon.

Vi trenger også spennende næringsarealer og –infrastruktur for flere typer etableringer. Det skjer spennende ting for handel og service på Stavråa, det skjer spennende ting for reiseliv på Valsøya, vi jobber for tømmerkai i Renndalen og havbrukskai på Røe, og kommunen jobber med fremtidig arealplan og næringsarealer. Det skjer en god del på den fronten, men det gjenstår fortsatt innsats, initiativ og investeringer.

Og tiden er inne for å satse. Nå. Faktisk haster det. Halsa er på en bra bølge nå. Både bedrifter og privatpersoner vurderer å etablere seg her. De vil etterhvert konkludere med å la være hvis de ikke finner ut at det egentlig er plass til dem.

Vi må bygge ut areal, attraktive spennende boliger, infrastruktur og investere i hverandres prosjekter. Nå.

Her følger en liste over noe av de vi har jobbet med i det siste:

 • Tømmerkai Renndalen
 • Havbrukskai Røe
 • Handels- og serviceareal Stavråa
 • Reiselivssamarbeid med Hemne
 • Reiselivsnettverk i Halsa og Hemne (Åpen Fjord)
 • Byggnettverk i Halsa (Bygge Halsa)
 • Marin-nettverket (Marin Halsa)
 • Oppfølging av «Nye attraktive boliger»-prosjektet i Halsa
 • Oppfølging av enkeltaktører
 • Deltakelse i en rekke mindre prosjekter i Halsa, som i sum betyr mye

Og noen av tankene for året som kommer:

 • Bedre møter og turer i nettverkene (Marin, Åpen Fjord og Bygge)
 • Ny daglig leder
 • Mer innsats for reiseliv og handel
 • Næringsareal og kai-anlegg

Nåværende daglig leder skifter jobb 1. oktober. Stillingen er lyst ut og intervjuene vil finne sted i starten av august. Vi håper derfor å få på plass ny daglig leder så fort som mulig etter det. Vi er spent på å få nye tanker inn i næringsforeningen og næringslivet i Halsa. Listen over hva vi skal jobbe spesielt mye i tiden som kommer må også ny daglig leder være med på å forme når vedkommende kommer på plass i stillingen.

Nåværende daglig leder er tilgjengelig på telefon og e-post hele tiden, også i sommer, og er i Halsa i snitt annenhver uke også etter sommeren. Datoer sendt ut tidligere.

Men, først og fremst er det Halsas arbeidssomme og innovative næringsliv som står for vekst og fremgang. Det er vi stolte av! Og det er grunnen til at næringsforeningen har godt rom for  gjøre gode tiltak også i tiden fremover. Tusen hjertelig takk for innsatsen og støtten!

Ha en riktig god sommer og stå på videre!

 

MVH,

Tormod Ellingsen
Halsa Næringsforening