Havbruket i Halsa på 3 minutter

Havbruksnæringen i Halsa har gått sammen om å lage en film som viser frem omfanget av opddretts-, service- og leverandørbedrifter nettopp her. Filmen er støttet av Halsa Næringsforening og Halsa kommune og bestilt av bedriftene selv gjennom næringsforeningens havbruksnettverk “Marin Halsa”.

Det er laget en lang versjon (13 min.) som grundig viser prosessene og arbeidet som gjøres i Halsa, og en 3-minutters versjon som kjappere viser bedriftene.

De som står bak filmen er SalMar Korsneset, Lerøy Midt avd. Røe, Lerøy Midt avd. Fætten, Lerøy Midt avd. Botn, Lerøy Rogn og Stamfisk, Vaagland Båtbyggeri, VAMAR, Betten Maskinstasjon, BKW, G. K. Røe AS, Kongsberg Skipsservice og J. Reiten.

Filmingen har foregått mellom september 2016 og juli 2017 og filmen er laget av Kringsyn.

Filmarbeidet gjør også at vi nå sitter på en god del råfilm fra de forskjellige anleggene og bedriftene og har mulighet til å lage andre versjoner på bestilling når det er ønskelig.

Vi setter pris på om filmene blir vist så mye som mulig og delt med dem som kan være interessert. Det er et mål at flere blir kjent med havbruksnæringen i Halsa.

LANG VERSJON:

KORT VERSJON: