Nordmøre ut av kroken

Mange påmeldte til årets konferanse. Foto: Tormod Ellingsen

Mange påmeldte til årets konferanse. Foto: Tormod Ellingsen

Halsa Næringsforening var på Nordmørskonferansen torsdag 28. januar. Konferansen arrangeres av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN). Temaet for årets konkurranse var “Hvor går grensene?”. Fylkesplansjef i Møre og Romsdal, Ole Helge Haugen, la frem de harde fakta om regionen. Hovedtrekkene er at det på folketall og sysselsetting er litt negativ trend. En utvikling som startet før oljeprisen faktisk falt. Dette er tall som i all hovedsak gjelder Kristiansund. Likevel er det tilsvarende utvikling i de fleste kommuner på Nordmøre, selv om det i det siste har blitt rapportert gode næringslivstider på Indre Nordmøre. Haugen avslutter sitt innlegg med å vise at Kristiansund og Nordmøre opp gjennom har vist seg kapabel til å snu negativ utvikling og få til en rekke “seire” innenfor både næringsliv og annet.

Informasjon om nye KNN ved Monika Eeg. Foto: Tormod Ellingsen

Informasjon om nye KNN ved Monika Eeg. Foto: Tormod Ellingsen

Roland Mauseth, prosjektleder for kommunereformen i Nordmøre Regionråd, la frem “Framtidsanalyse Nordmøre 2035” (hele rapporten her). Den ble utviklet i en framtids-workshop for ikke lenge siden. Analysen har som hensikt å “åpne” tankegangen og vise eksempler på hvordan Nordmøre kan utvikle seg i svært positive retninger. HNF var med på analysen.

Ole Helge Haugen snakket om kompetansebygging som viktig for Nordmøre fremover. Foto: Tormod Ellingsen

Ole Helge Haugen snakket om kompetansebygging som viktig for Nordmøre fremover. Foto: Tormod Ellingsen

Administrerende direktør i Pipelife, Kjell Larsen, fortalte om suksessen hans bedrift har hatt på Nordmøre og hvordan de vokser i et globalt marked. Yngve Kruse (Bølgen Næringshage) og Per Helge Malvik (SUNS) la frem det nye prosjektet “Kraftsender Nordmøre” eller “HoppID vekst” som også er høyrelevant for relativt ferske bedrifter i Halsa.

Regionveisjef i Midt-Norge, Berit Brendskag Lien, la frem planene for samferdsel på Nordmøre fremover. Her ble blant annet Halsafjordsambandet trukket frem som en av de viktige prosjektene sammen med RV70 og byplan for Kristiansund. Lien la frem en tidsplan som tilsa at Halsafjordsambandet skulle stå ferdig i 2028. Det er, selvsagt, en rekke forbehold i det.

Jan-Erik Larsen ledet en paneldebatt hvor blant andre regionrådsleder og Halsa-ordfører Ola Rognskog deltok. Et av de tydeligste spørsmålene i debatten var HVEM som skulle ta en lederrolle for å utvikle Nordmøre til å bli en suksessrik og attraktiv region fremover. For eksempel i tråd med fremtidsanalysen nevnt tidligere. Det var ikke tydelige svar på det, men det kom frem at både regionrådet (Nordmøre Regionråd, tidligere Orkidé) med Ola Rognskog i spissen og Kristiansund måtte ta en tydelig del i det arbeidet. Flere spår også at nystartede Kristiansund og Nordmøre Næringsforum (KNN) ble viktig.

I debatten deltok, blant andre, Vetle Wang Solheim fra Smøla Høyre. Han uttalte blant annet at “ingen vil henge med ham som står på festen og sutrer i et hjørne” og viste til Nordmøres rolle. “Vi må ut av sutrekroken”, mente Solheim. Mye av debatten og tonen i Nordmørskonferansen tok til ordet for at Nordmøre måtte ut av “skuffet”-stemningen og komme mer i gang med fremtiden.

– Bruk flyplassen” TK.no-sak om Ulf Sverdrups innlegg på Nordmørskonferansen.
Fra ord til handling” TK.no-sak om debatten under konferansen.
– Ingen vil ha med seg hjem den som står i hjørnet og synes synd på seg selv” TK.no-sak om Solheims utspill.
Tre scenarier for Nordmøre 2035” TK.no-sak om fremtidsscenariene.
Orkidé-prisen til Lanullva” på NRK.no sin distrikssending, radio
Kjell Larsen i Pipelife” om kommunestruktur på Nordmøre på NRK.no sin distrikssending, radio

Elevene Ellen Sylvia Visnes og Ole Emil Herrmann fra Kristiansund Videregående skole ga ungdomsperspektiver på fremtiden. Direktør ved Norsk Utenrikspolitisk institutt (NUPI), Ulf Sverdrup, avsluttet med tanker om Nordmøre i verden. Befolkningsflyttinger, miljø og transport, samt “nye” trusselbilder, var hovedtemaer.

Halsa var representert ved noen politikere og rådgiver næring og kultur fra Halsa kommune. I tillegg til Halsa Næringsforening.

Lanullva vant årets Oridépris, utdelt av Ola Rognskog. Foto: Tormod Ellingsen

Lanullva vant årets Oridépris, utdelt av Ola Rognskog. Foto: Tormod Ellingsen

På kvelden var det “mingling” og, senere, middag for deltakerne. Ca. halvparten av konferansedeltakerne var tilstede der.

Underholdning fra Operaen i Kristiansund under middagen på kvelden. Foto: Tormod Ellingsen

Underholdning fra Operaen i Kristiansund under middagen på kvelden. Foto: Tormod Ellingsen