Halsa Næringsforening styrker Halsa

Nyheter/aktuelt for næringsforeninga finner du her.

Melde deg inn?
Klikk her.

Halsa næringsforening fikk et betydelig løft høsten 2015. En daglig leder på heltid ble ansatt 1. september og har begynt arbeidet med å øke næringsaktiviteten i Halsa. I 2017 satset vi ytterligere med nyansettelse og mer profesjonalisering av næringsutviklingsarbeidet vårt.

Blant formålene med den nye næringsforeningen er betydelig bedret kommunikasjon med bedriftene i Halsa, hyppigere kontakt med relevant miljøer i regionen Nordmøre og Kristiansund, og aksen til Trondheim og å arbeid for flere attraktive arbeidsplasser i Halsa.

Foreningen er delt inn i tre bransjenettverk – Marin Halsa, Bygge Halsa og Besøke Halsa. De tre nettverkene sørger for mer matnyttige møter og samlinger for bedriftene. I tillegg arrangeres studieturer og allmøter. Næringsforeningen jobber med medlemsservice, kurs, politiske arbeid, innovasjonshjelp, støtte til nyetablerere og med prosjekter som kan løfte Halsas spennende næringsliv ytterligere.

Halsa næringsforening trenger en nærmest komplett medlemsmasse fra næringslivet i kommunen, og vervearbeidet blir derfor fortsatt viktig i tiden som kommer. Medlemsmassen er svært viktig for å sørge for at så mange som mulig får nytte av og er med på løftet. I tillegg er medlemskontingenten avgjørende for å få finansiering av driften på plass. Vi har en høy medlemsandel, man har ambisjoner om å få med alle.

Kontakt oss.