Halsa Næringsforening blir proffere

Nyheter/aktuelt for næringsforeninga finner du her.
(Passord er “hvemhaddetrodd2015”)

Melde deg inn?
Klikk her.

Innmelding og utsending av fakturaer april-mai 2016.
Les mer her.

Halsa næringsforening fikk et betydelig løft høsten 2015. En daglig leder på heltid ble ansatt 1. september og har begynt arbeidet med å øke næringsaktiviteten i Halsa.

Blant formålene med den nye næringsforeningen er betydelig bedret kommunikasjon med bedriftene i Halsa, hyppigere kontakt med relevant miljøer i regionen Nordmøre og Kristiansund, og aksen til Trondheim og å arbeid for flere attraktive arbeidsplasser i Halsa.

Tormod Ellingsen ble 4. mai ansatt som daglig leder. Han kommer fra jobben som “prosjektleder LUK” i Halsa kommune. Mer om ansettelsen på Halsa kommune sine sider. Ellingsen startet i stillingen 1. september 2015.

Halsa næringsforening trenger en nærmest komplett medlemsmasse fra næringslivet i kommunen, og vervearbeidet blir derfor viktig i tiden som kommer. Medlemsmassen er svært viktig for å sørge for at så mange som mulig får nytte av og er med på løftet. I tillegg er medlemskontingenten avgjørende for å få finansiering av driften på plass.

Kontakt oss.