Halsa Næringsforening styrker Halsa

Nyheter/aktuelt for næringsforeninga finner du her.

Melde deg inn?
Klikk her.

 

Etter oppstarts-arbeid i 2015 og 2016, er Halsa næringsforening godt i gang med å jobbe for og med næringslivet i Halsa. Foreningen er først og fremst til for sine medlemmer, selvsagt, og vi arrangerer større og mindre møteplasser, kurs og ekskursjoner for deg som er medlem. I tillegg jobber vi næringspolitisk lokalt og regionalt og sørger for at Halsa og våre flotte bedrifter vises stadig flere plasser til stadig nye kunder.

Målet er at alle som driver næringsaktivitet i Halsa kommune skal være medlemmer. Det inkluderer bedrifter med hovedkontor andre steder og landbruket.

 

Hvorfor skal du bli medlem:

 1. Halsa næringsforening skal jobbe for næringslivets interesser i Halsa
 2. Halsa næringsforening skal jobbe for økt næringsaktivitet – som vil komme alle til gode
 3. Halsa næringsforening kan være med å representere akkurat din bedrift når du trenger det
 4. Du blir invitert til samlinger for hele næringslivet i Halsa og bransjespesifikke arrangement
 5. Du blir representert gjennom Halsa næringsforening i hele regionen, der du trenger å bli lagt merke til
 6. Du blir med på listene over tilbudene som finnes i Halsa
 7. Når felles annonsering og markedsføring blir laget i regi av næringsforeningen, får du mulighet til å bli med
 8. Du blir invitert til frokostmøter med aktuelle tema
 9. Tilgang på kurs og kompetansehevingstiltak som skjer lokalt i Halsa, med egne medlemspriser
 10. Du og dine ansatte blir invitert til sosiale arrangement
 11. Tilbud om søknadshjelp opp mot det offentlige, f.eks. næringsfond og hoppid-midler.
 12. Synliggjøring på nett i form av “Ukas bedrift” hvor bedriften din får et innlegg på vår hjemmeside, tilgang på bilder av høy oppløsning og en 60-sekunders video til en verdi av kr. 7000,-
 13. Månedlig nyhetsbrev med relevant informasjon om næringslivet i Halsa og regionene rundt
 14. Du får noen å diskutere din situasjon med – og vi gjennomfører bedriftsbesøk på bestilling

— Halsa skal vokse, med næringslivet i spissen. Det betyr en enda bedre fremtid for deg og naboen din. Vi håper du blir med!

Informasjon om medlemskontingent og innmeldingsskjema finner du her.

Kontakt oss.