Halsa Næringsforening styrker Halsa

EN AV NORDMØRES MEST SPENNENDE JOBBER:

Halsa Næringsforening er en medlemsorganisasjon for næringsdrivende i Halsa kommune på Nordmøre. Foreningen skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling. Halsa kommune har 1600 innbyggere og næringslivet består blant annet av jordbruk, havbruk, mekanisk industri, båtbyggerier, håndverk og entreprenører.

Ledig stilling som
DAGLIG LEDER I HALSA NÆRINGSFORENING

Opptil 100% fast stilling. Med forbehold om finansiering.

Vi søker:
En innovativ, utadvendt, kontaktskapende og ryddig person med interesse for, og erfaring fra, næringsliv.

Du vil jobbe med:

  • Å lede det daglige arbeidet i foreningen
  • Å profilere og knytte kontakter for næringslivet i Halsa
  • Oppfølging av våre egne bransjenettverk
  • Å være kontaktledd mellom næringslivet og det offentlige
  • Å yte service til medlemmene og være med på å legge til rette for utvikling og ny næringsvirksomhet

Lønn etter avtale.

Nærmere opplysninger:
Styreleder Bjørn Sæther – 413 18 349/bjorn@bkw.no
Daglig leder Tormod Ellingsen – 975 81 095/dl@halsadig.no

Søknad med CV må sendes på e-post til styreleder bjorn@bkw.no innen 3. juli 2017.

Utlysningen som PDF.

Nyheter/aktuelt for næringsforeninga finner du her.
(Passord er “hvemhaddetrodd2015”)

Melde deg inn?
Klikk her.

Halsa næringsforening fikk et betydelig løft høsten 2015. En daglig leder på heltid ble ansatt 1. september og har begynt arbeidet med å øke næringsaktiviteten i Halsa. I 2017 satset vi ytterligere med nyansettelse og mer profesjonalisering av næringsutviklingsarbeidet vårt.

Blant formålene med den nye næringsforeningen er betydelig bedret kommunikasjon med bedriftene i Halsa, hyppigere kontakt med relevant miljøer i regionen Nordmøre og Kristiansund, og aksen til Trondheim og å arbeid for flere attraktive arbeidsplasser i Halsa.

Foreningen er delt inn i tre bransjenettverk – Marin Halsa, Bygge Halsa og Åpen Fjord. De tre nettverkene sørger for mer matnyttige møter og samlinger for bedriftene. I tillegg arrangeres studieturer og allmøter. Næringsforeningen jobber med medlemsservice, kurs, politiske arbeid, innovasjonshjelp, støtte til nyetablerere og med prosjekter som kan løfte Halsas spennende næringsliv ytterligere.

Halsa næringsforening trenger en nærmest komplett medlemsmasse fra næringslivet i kommunen, og vervearbeidet blir derfor fortsatt viktig i tiden som kommer. Medlemsmassen er svært viktig for å sørge for at så mange som mulig får nytte av og er med på løftet. I tillegg er medlemskontingenten avgjørende for å få finansiering av driften på plass. Vi har en høy medlemsandel, man har ambisjoner om å få med alle.

Kontakt oss.