Innmelding

Halsa_Naeringsforening_frgEtter oppstarts-arbeid i 2015 og 2016, er Halsa næringsforening godt i gang med å jobbe for og med næringslivet i Halsa. Foreningen er først og fremst til for sine medlemmer, selvsagt, og vi arrangerer større og mindre møteplasser, kurs og ekskursjoner for deg som er medlem. I tillegg jobber vi næringspolitisk lokalt og regionalt og sørger for at Halsa og våre flotte bedrifter vises stadig flere plasser til stadig nye kunder.

De fleste registrerte bedriftene i Halsa med aktivitet i løpet av de siste tre år ER registrert som medlemmer hos oss. Men det mangler fortsatt noen. Og stadig kommer nye bedrifter til. Vi oppfordrer deg til å bli medlem nå.

Målet er at alle som driver næringsaktivitet i Halsa kommune skal være medlemmer. Det inkluderer bedrifter med hovedkontor andre steder og landbruket.

Hvorfor skal du bli medlem:

 1. Halsa næringsforening skal jobbe for næringslivets interesser i Halsa
 2. Halsa næringsforening skal jobbe for økt næringsaktivitet – som vil komme alle til gode
 3. Halsa næringsforening kan være med å representere akkurat din bedrift når du trenger det
 4. Du blir invitert til samlinger for hele næringslivet i Halsa og bransjespesifikke arrangement
 5. Du blir representert gjennom Halsa næringsforening i hele regionen, der du trenger å bli lagt merke til
 6. Du blir med på listene over tilbudene som finnes i Halsa
 7. Når felles annonsering og markedsføring blir laget i regi av næringsforeningen, får du mulighet til å bli med
 8. Du blir invitert til frokostmøter med aktuelle tema
 9. Tilgang på kurs og kompetansehevingstiltak som skjer lokalt i Halsa, med egne medlemspriser
 10. Du og dine ansatte blir invitert til sosiale arrangement
 11. Tilbud om søknadshjelp opp mot det offentlige, f.eks. næringsfond og hoppid-midler.
 12. Synliggjøring på nett i form av “Ukas bedrift” hvor bedriften din får et innlegg på vår hjemmeside, tilgang på bilder av høy oppløsning og en 60-sekunders video til en verdi av kr. 7000,-
 13. Månedlig nyhetsbrev med relevant informasjon om næringslivet i Halsa og regionene rundt
 14. Du får noen å diskutere din situasjon med – og vi gjennomfører bedriftsbesøk på bestilling

— Halsa skal vokse, med næringslivet i spissen. Det betyr en enda bedre fremtid for deg og naboen din. Vi håper du blir med!

Medlemskontingenter:
Kategori 1:
Mindre enn 1,1 faste årsverk – 1 500 kroner per år
Kategori 2: Mellom 1 og til og med 4 faste årsverk – 6 500 kroner per år
Kategori 3: Mellom 4 og til og med 10 faste årsverk – 10 000 kroner per år
Kategori 4: Mellom 10 og til og med 20 årsverk – 18 000 kroner per år
Kategori 5: Over 20 faste årsverk – 35 000 kroner per år

Kategori 6: Bedrift som ikke har organisasjonsnummer i Halsa og har til og med 10 ansatte – 3000 kroner per år
Kategori 7: Bedrift som ikke har organisasjonsnummer i Halsa og har over 10 ansatte – 12 000 kroner per år

Satsene er vedtatt i årsmøte 2018.

Lyst til å utnytte deg av tilbudet? Fyll ut innmeldingsskjema under:

Innmeldingsskjema 2019:

Kontaktinformasjon til Halsa Næringsforening finner du her.

150302-KollasjTilFylkesbesøk-SMALL