Styret

Styret i Halsa Næringsforening består av fem medlemmer, inkludert styreleder og nestleder. I tillegg er daglig leder sekretær på styremøtene.

Styret i næringsforeningen velges av generalforsamlingen, som består av medlemmene i næringsforeningen. Styret består av: