Hvordan skal Halsa ta del i høyere utdanning?

Konferansen ble åpnet av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum ved Finn Backer. Foto: Tormod Ellingsen

Følg næringsforeningen på Snapchat: halsanf

Nordmørskonferansen samler rundt 200 deltakere og har satt høyrere utdanning på agendaen for dagen. Bergljot Landstad fra Møre og Romsdal fylkeskommune åpner med godord om eksportfylket og omstillingsevner. Hun avslutter med å peke på de nye planene for Campus Kristiansund.

Høyrepolitiker Bjørn Haugstad fra Kunnskapsdepartementet holdt neste innlegg. Han er klar på at Norge ikke trenger flere utdanningsinstitusjoner, men heller bedre og mer samlede fagmiljø. Det snakkes varmt om klynger, cluster og samling av innovasjonsmiljøene.

Helgeland har hentet mye nytte fra opprettelsen av nytt universitet og nye campus, blant annet i Mo i Rana. Foto: Tormod Ellingsen

Så – hvordan skal Halsa posisijonere seg i høyere utdannings-løpet?

De aller fleste tar i dag videregående utdanning. Halsa har et betydelig behov for fagarbeidere, både direkte innen oppdretten og til havbruksindustrien. Vi trenger derfor folk som har gått videregående-utdanninger som er nyttig for oss. Det kan for eksempel være mekanisk, elektronikk og fiskeri/havbruk. Halsas oppgave er derfor å oppfordre til slik utdanning, ta inn lærlinger (og hjelpe til med bolig) og å besøke de aktuelle utdanningene for å gjøre Halsas bedrifter og muligheter kjent.

En egen institusjon for høyere utdanning kommer neppe til Halsa med det første. Halsas jobb er å være et sted for forskning, utprøving og utplassering. Det krever en vilje og et initiativ fra bedriftene i kommunen. Ikke langt fra Halsa ligger NTNU og nå etterhvert et forbedret “Campus Kristiansund”.

SINTEF og NTNU har allerede to forskningskonsesjoner gående på Korsneset i Halsa. Vi kan ta flere slike roller fremover. Sivilingeniører kan jobbe med ny fremdriftsteknologi for lektere eller test av ny industriell automatisering på en av våre produksjonsbedrifter.

Ambisiøse planer for utdanningsmiljøer på Nordmøre. Foto: Tormod Ellingsen

Ny teknologi for eldreomsorg kan testes ut på HIPS eller Halsas sykehjem. Landbruket i Halsa kan ta del i næringsmiddel-innovasjon, nye metoder for husdyrhold eller nye “smartfjøs”. Mat i havet trenger ikke være laks. Kan Halsa ha et førstelinjelaboratorium for uttesting av skalldyrproduksjon i fjordene? Kan treindustrien koble seg nærmere nye Innovasjonstre i Surnadal? Hva innebærer fremtidens reiseliv? Halsa har en utmerket posisjon for å være uttestingsregion for det.

Det er mange måter for Halsas næringsliv å ta del i høyere utdanning på. Utplassering, førstelinjelaboratorium, forskning og innovasjon. Men det krever en vilje og et initiativ fra enkeltbedriftene eller bedrifter i samarbeid, Halsa  Næringsfiorening skal være med på å knytte kontakter, hjelpe til og å sette det på dagsordenen.

Pål Farsttad, Else-May Botten og Helge Orten i debatt. Foto: Tormod Ellingsen

Nordmørskonferansen presenterer også planene for nye Campus Kristiansund i dag. Det er mye spennende her som vi i Halsa kan være med på i årene som kommer.

Les programmet her.

Campus Kristiansund er gjennomgangstema. Foto: Tormod Ellingsen