Marin Halsa på Lerøy Røe

Besøk på merde på Vullum. Foto: Tormod Ellingsen

Marin Halsa hadde sitt femte møte 22. juni. Møtet ble innledet med et besøk på Lerøy Røe sitt anlegg “Vullum” med både besøk på merde og inne på flåten.

Nesten fullt oppmøte også på dette Marin Halsa-møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Etter runden på sjøen fikk vi en gjennomgang fra Kontali Analyse. De tok for seg havbruksnæringen status og muligheter/utfordringer fremover. Etter det ble det tid til orienteringer og en kjapp “runde rundt bordet”. Lageret leverte god mat til hele forsamlingen. Neste Marin Halsa-møte blir i september.

Takk til alle som deltok. Det var nesten fullt oppmøte. Nok en gang.

Merde ovenfra. Foto: Tormod Ellingsen