Mer kontakt mellom Halsa og SIV inkubator

Tirsdag 19. januar besøkt Halsa Næringsforening SIV inkubator på Røtet i Surnadal. I samme lokaler sitter også IN2offshore-ansvarlig og Den Gode Maten. Det er Halsa-bedrifter med i begge de sistnevnte nettverkene. Målet for SIV og nettverkene, Halsa Næringsforening (og en rekke andre på Nordmøre) er at næringslivet skal utvikle seg, vokse og bli attraktivt for nye tilflyttere til regionen. Vi ser det derfor som naturlig å jobbe sammen om det vi kan.

Halsa og Surnadal ligger litt over 30 minutter fra hverandre (Liabøen-Skei) og har derfor ikke lenger reiseavstand enn at det er naturlig å gjøre mange gode tiltak i fellesskap. Dette er IKKE et innlegg i kommunereform-debatten. Det samarbeidet vi snakker om her er nyttig og forhåpentligvis fruktbart uansett.

Inngangen til SIV på Røtet i Surnadal. Godt med snø disse dagene. Foto: Tormod Ellingsen

Inngangen til SIV på Røtet i Surnadal. Godt med snø disse dagene. Foto: Tormod Ellingsen

Næringsforening oppfordrer fortsatt flere av Halsas bedrifter til å knytte seg til nettverkene som er tilgjengelige. Det er svært mange gode tilbakemeldinger fra bedrifter som er med i slike tiltak. Men det krever at en bidrar litt for å få mye igjen.

I tillegg skal vi i Halsa Næringsforening og SIV (mf.) snakke sammen om hva neste tiltak skal være for vår region. Vi må passe på at vi ikke sakker akterut. Både på innovasjonsfronten, produksjon og måten vi jobber og samarbeider på. Spesielt i disse tider – nå som Norge er inne i en større omstilling. Vi ønsker å være en nyttig og aktiv bidragsyter til at næringslivet i vår region får til å henge med. Det kan nemlig være en utfordring for mange som er “ledere i kjeledress” og må bruke mesteparten av tiden sin på å springe etter de utfordringene som dukker opp i hverdagen.

SIV og HNF skal møtes oftere. Og snakke mer om dette. Mer informasjon kommer.

Ta gjerne en prat med HNF om du har innspill til hva vi kan bidra med. Regionalt.

Kontakt oss her.