Møte med marin næring i Halsa

Ragnhild Godal Tunheim (Halsa kommune), Kurt Rønning (Lerøy), Kjell Ove Betten (Salmar), Peter Kristjan Vaagland (Vaagland båtbyggeri), Randi Fiske (Lerøy), Isak Berntsen (Vaagland Båtbyggeri) og Tormod Ellingsen (Halsa Næringsforening) foto.

Ragnhild Godal Tunheim (Halsa kommune), Kurt Rønning (Lerøy), Kjell Ove Betten (Salmar), Nils Betten (Betten Maskinstasjon), Peter Kristjan Vaagland (Vaagland båtbyggeri), Randi Fiske (Lerøy), Isak Berntsen (Vaagland Båtbyggeri) og Tormod Ellingsen (Halsa Næringsforening) foto.

Halsa kommune jobber ferdig næringsplan frem til 2025. Det etterspurt mer kontakt med marin næring i kommunen. I dag var Halsa kommune, ved rådgiver for næring og kultur, og Halsa Næringsforening i møte med representanter for marin næring i Halsa. Representanter for Lerøy (Kurt Rønning og Randi Fiske), Salmar (Kjell Ove Betten), Betten Maskinstasjon (Nils Betten) og Vaagland Båtbyggeri (Peter Kristjan Vaagland og Isak Berntsen) var tilstede.

Temaet er marin næring i Halsa og målet er innspill fra næringen (i Halsa) til Halsa kommunes næringsplan.

Halsa Næringsforening og Halsa kommune har planer om å arrangere møter for dem i Halsa som er interessert i marin næring. Det er potensielt spennende og store muligheter innenfor denne næringen (i bredeste forstand) fremover, og Halsa har god anledning til å være med på den verdiskapningen.

Ideer rundt marin etablering i Halsa og muligheter som kommer er næringsforeningen veldig interessert i høre om. Ta kontakt med Halsa Næringsforening om du har noen tanker.