Halsa Næringsforening er for alt næringsliv i kommunen – her melder du deg inn

Halsa_Naeringsforening_frgEtter noen måneder med mye administrering og oppstarts-arbeid 2015 og 2016, er Halsa næringsforening omsider i gang med å jobbe for og med næringslivet i Halsa. Foreningen er først og fremst til for sine medlemmer, selvsagt, og vi arrangerer større og mindre møteplasser, kurs og ekskursjoner for deg som er medlem. I tillegg jobber vi næringspolitisk lokalt og regionalt og sørger for at Halsa og våre flotte bedrifter vises stadig flere plasser til stadig nye kunder.

De fleste registrerte bedriftene i Halsa med aktivitet i løpet av de siste tre år ER registrert som medlemmer hos oss. Men det mangler fortsatt noen. Og stadig kommer nye bedrifter til. Vi oppfordrer deg til å bli medlem nå.

Målet er at alle som driver næringsaktivitet i Halsa kommune skal være medlemmer. Det inkluderer bedrifter med hovedkontor andre steder og landbruket.

Hvorfor skal du bli medlem:

  1. Halsa næringsforening skal jobbe for næringslivets interesser i Halsa
  2. Halsa næringsforening skal jobbe for økt næringsaktivitet – som vil komme alle til gode
  3. Halsa næringsforening kan være med å representere akkurat din bedrift når du trenger det
  4. Du blir invitert til samlinger for hele næringslivet i Halsa og bransjespesifikke arrangement
  5. Du blir representert gjennom Halsa næringsforening i hele regionen, der du trenger å bli lagt merke til
  6. Du blir med på listene over tilbudene som finnes i Halsa
  7. Når felles annonsering og markedsføring blir laget i regi av næringsforeningen, får du mulighet til å bli med
  8. Du blir invitert til frokostmøter med aktuelle tema
  9. Du og dine ansatte blir invitert til sosiale arrangement
  10. Du får noen å diskutere din situasjon med – og vi gjennomfører bedriftsbesøk på bestilling

— Halsa skal vokse, med næringslivet i spissen. Det betyr en enda bedre fremtid for deg og naboen din. Vi håper du blir med!

Medlemskontingenter:
Kategori 1:
Mindre enn 1,1 faste årsverk – 1 500 kroner per år
Kategori 2: Mellom 1 og til og med 4 faste årsverk – 6 500 kroner per år
Kategori 3: Mellom 4 og til og med 10 faste årsverk – 10 000 kroner per år
Kategori 4: Mellom 10 og til og med 20 årsverk – 18 000 kroner per år
Kategori 5: Over 20 faste årsverk – 35 000 kroner per år

Kategori 6: Bedrift som ikke har organisasjonsnummer i Halsa og har til og med 10 ansatte – 3000 kroner per år
Kategori 7: Bedrift som ikke har organisasjonsnummer i Halsa og har over 10 ansatte – 12 000 kroner per år

Satsene er vedtatt i årsmøte 2016.

Innmeldingsskjema 2017:

Kontaktinformasjon til Halsa Næringsforening finner du her.

150302-KollasjTilFylkesbesøk-SMALL