Næringsforeningens tre nettverk

Næringsforeningen i Halsa velger å organisere medlemmene i tre nettverk. Det første nettverket ute var “Marin Halsa” som per mars 2017 har hatt sju møter. Målet er ca. tre møter per nettverk per år. Dette ser vi an litt etterhvert.

Tanken bak nettverksinndelingen er at møtene skal bli mer relevante og målrettede for hvert medlem. Målet er, selvsagt, å fortsatt ha arrangementer, møter og kurs for alle medlemmene i næringsforeningen, men tilbakemeldingene til foreningen er at noen av møtene oppfattes som “litt fjerne” for mange av dem som deltar.

Ved å dele inn i nettverkene “Marin Halsa”, “Bygge Halsa” og “Besøke Halsa” håper vi å snarere kunne finne fellessatsinger, relevante møter og mer samhandling mellom de bedriftene som har mer naturlig tilhørighet til hverandre. Det er selvsagt mulig for hver bedrift å være medlem i flere nettverk og næringsforeningen setter ingen begrensninger. Målet er å gjøre møtene bedre for de som deltar, ikke å utestenge noen.

Marin Halsa

Dette nettverket er primært for bedrifter som jobber med eller i tilknytning til havbruk. Medlemmene er oppdrettsselskaper, båtbyggere, leverandører av utstyr til oppdrettsnæringen, leverandører av utstyr og arbeidskraft til båtbyggerbransjen, de som selger utstyr i mer detaljhandelform og de som gjør andre jobber tilknyttet havbruk. En viktig ingrediens i nettverket har vært å rullere møtestedene slik at bedriftene i kommunen blir bedre kjent med hverandre og forhåpentligvis blir enda flinkere til å bruke hverandre. Kanskje også, på sikt, sette i gang flere utviklingsprosjekter sammen.

Besøke Halsa

Dette er nettverket for reiseliv, handel, opplevelse, mat, landbruk, næringsmiddel, kulturnæringen og kunst/kultur. Også flere tradisjonshåndverksbedrifter er tenkt inn i dette nettverket. Altså bedrifter som produserer varer for privatpersoner eller selger dem. De som står for opplevelser eller severdigheter og de som jobber direkte med reiseliv og servering. Målet er å blåse enda mer liv i et vedtatt satsingsområde – nemlig turisme og besøk til Halsa. Det er rom for mer samarbeid, utvikling av nye aktivitetstilbud og bedre og mer samlet markedsføring. Det er mulig dette nettverket skal gjenopplive “Åpen Fjord”-pakken, men dette må bli en sak som nettverket selv må ta stilling til.

Bygge Halsa

Dette nettverket er for de som bygger, om det så er hus, biler, håndverk, landskap eller utstyr. Også dem som leverer til de som bygger og de som produserer varer til byggebransjen, hus og hjem. Det er stort behov for flere boliger i Halsa, dette er et åpenbart tidlig tema for dette nettverket. Halsa er flink på å bygge og produsere og det er flere entreprenører, byggfirma og eiendomsbesittere i Halsa. Sammen skal dette nettverket se om det er mulig å synliggjøre seg bedre og samle seg om å lande større oppdrag enn det vi ser i dag. Det gjelder boliger, vei, landskap og mer spennende løsninger sammen med arkitekter, tradisjonshåndverk og kommunens mange initiativ for nye boløsninger. Bolig, entreprenørvirke og Parken-prosjektet er tidlige stikkord for denne gruppen.

Utover dette er det selvsagt opp til nettverkene selv å finne ut hva en skal jobbe spesielt mye med. Næringsforeningen fungerer mer som en sekretær her.