Nettverkstreff i Marin Halsa og studietur til Smøla med Marin Arena

24. april arrangerte Halsa Næringsforening sitt 8. møte i nettverket Marin Halsa. Denne gangen hos Lerøy Midt avd. Aakvik Rogn og Stamfisk, hvor nettverket ble informert om oppgraderinger og nye inntaksrør. 

I forkant fikk daglig leder i næringsforeningen omvisning på anlegget av Knut Bråthen, daglig leder hos Lerøy Midt. avd Aakvik Rogn og Stamfisk.

Samme uke ble det også arrangert Marin Arena-samling i regi KNN, på Smøla med besøk og omvisning på Kongshaug Krabbe samt besøk på Nekton Havbruk sitt visningsanlegg. Flott kveld med interessante innspill fra ordfører på Smøla Roger Osen, Mikal fra Smølen Handelskompani AS og Pelle fra Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg AS.

Fra Halsa deltok Halsa Næringsforening og VAMAR AS.