Nordmøre til Trøndelag? Referat fra møtet.

Ordfører i Rindal Ola T. Heggem og ordfører i Halsa/regionsrådleder Ola Rognskog. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Rindal Ola T. Heggem og ordfører i Halsa/regionsrådleder Ola Rognskog. Foto: Tormod Ellingsen

Mandag 25. januar klokken 18.00 var det folkemøte i Kristiansund. Temaet var Nordmøre sitt forhold til Trøndelag. Skal vi søke nord-øst-over?

HNF rapporterte fortløpende fra innleggene. Referatet finner du under.

Fullt hus på Thon Hotel Kristiansund. Foto: Tormod Ellingsen

Fullt hus på Thon Hotel Kristiansund. Foto: Tormod Ellingsen

"Halsabenken" på plass, her rett før folkemøtet startet. Foto: Tormod Ellingsen

“Halsabenken” på plass, her rett før folkemøtet startet. Foto: Tormod Ellingsen

Møtet startet med Jan-Erik Larsen (prosjektleder i KNN):

 • Debatten “sauses” sammen med mye annet, og viktigere enn alt er “hva blir Nordmøre til fremover”, sier Larsen.
 • Vi føler oss litt “foreldreløs” her på Nordmøre, sier Larsen.
 • “Du dør så langsomt at du tror du lever”, sier Larsen og refererer til diktet.
 • Nordmøre går i oppløsning, og det er det lite å gjøre noe med, mener Larsen og legger til at vi sakker akterut, at vi må gjøre noe og at det er “alvorlig strekk i laget”.
 • Det må endring til, og skal “noe bli annerledes så må noe bli annerledes”. Spørsmålet er hva som skal bli annerledes og hvem som skal ta seg av det. Svaret er at “vi må gjøre det selv”. Det er ingen som har klokka på ringing for å komme oss til unnsetning, sier Larsen.
 • Det viktigste for meg er ikke hvor vi hører til fremover, men hvor godt vi lykkes med regionene våre – altså byene våre. Folk må bo i rimelige avstander fra urbane kvaliteter og store regionsenter, sier Larsen.
 • “Nordmøre sliter mer med folkeveksten enn de fleste andre regioner og mer enn hva vi selv tror.”
 • Vi må gjøre noe med hele attraktiviteten vår, sier Larsen. Hva skjer egentlig med Nordmøre?
 • “Nordmøre er i dag en drøm. En visjon. Et kulturelt fellesskap”.
 • Nordmøre er en region som trekkes i mange retninger: Kristiansund, Molde og Orkanger/Trondheim. Dette er det ikke mulig å vedta seg bort fra. Det er innbyggerne som bestemmer det.
 • Hvis vi skal bli en enda bedre region så må vi ha minst to av følgende kvaliteter: Rasjonelle kvaliteter, formelle kvaliteter og kulturelle kvaliteter.
 • Nordmøre sliter på disse kvalitetene, men er vel sterkest på “kultur”, men Nordmøre har ikke noe tydelig felles og genuin samkultur med resten av fylket. Derfor er det overraskende at selveste fylket mener det er en felles kulturell tilhørighet.
 • Jeg har gått fra å være sikker på at vi skal være en del av Møre og Romsdal fylke, til å være usikker.
 • Kan det bli lettere å bli en samlet region hvis Kristiansund “blir med” kommunene på Indre Nordmøre på en reise til Trøndelag? Det er mye vi skal undersøke og DET må vi undersøke.
 • Dette må blant annet Møre og Romsdal fylke være med på å finne ut, og “den oppgaven tar de ikke alvorlig”.
 • **Larsen fikk flere ganger applaus fra salen.
Jan Erik Larsen. Foto: Tormod Ellingsen

Jan-Erik Larsen. Foto: Tormod Ellingsen

 

Neste taler var Jon Aasen (fylkesordfører i Møre og Romsdal):

 • Vi er gode på dyrke fogderitilhørigheten her i vårt fylke
 • Kristiansund er viktigere for Nordmøre enn det som kommer frem i debatten, litt i tillegg til Sunndal og til nøds Surnadal, sier Aasen.
 • De som har det ille fra før, de kommer til å få det verre. Det er bare å se på sammensetningen av folkene som bor i disse kommunene: Lav befolkning, høy alder og lite tilbud.
 • “Det sto i avisen at Halsa-sambandet vil tjene på at Nordmøre blir en del av Trøndelag, det tror jeg ikke noe på. E39 har nemlig ingen konkurrenter i Møre og Romsdal, men i Trøndelag må den konkurrere med E6”, sier Aasen.
 • Min påstand er “slå ring rundt Kristiansund som bo- og arbeidsmarked, det er den viktigste byen. Og hvis Sanner klarer å spa opp noen flere oppgaver så er tiden inne for Kristiansund”.
 • **Aasen fikk applaus og er nå ferdig.
Fylkesordfører Jon Aasen. Foto: Tormod Ellingsen

Fylkesordfører Jon Aasen. Foto: Tormod Ellingsen

 

Neste taler var regionsrådsleder og Halsa-ordfører Ola Rognskog:

 • Jeg vil advare mot å gi meg så god taletid at jeg kan komme inn på alt jeg tenker…
 • Jeg har ikke hatt så god oppmerksomhet siden Kongen og Dronningen var på besøk i Halsa.
 • Utgangspunktet for vurderingene hos de forskjellige kommunene er forskjellige, det har med geografi, reisetid og kutur å gjøre.
 • Og det er lov å antyde at noe av denne debatten kommer som følge av det som har preget oss på Nordmøre i det siste.
 • Bestillingslisten for kommunereformen var blant annet at “fylkesløse endringer er aktuelt tema”
 • Ingen tror at Trøndelag er paradisets forgård, men ingen må heller bortforklare vekstkraften som ligger i Trondheim.
 • Orkanger vokser selv om de har Trondheim som storebror.
 • En må heller ikke bortforklare at dem som bor nord for Talgsjøen og Halsafjorden kjører t/r Trondheim på samme tid som det tar å kjøre til Ålesund én vei.
 • Det er dem som lykkes med det politiske spillet som vinner frem, sånn er det.
 • Det ville være feil å ikke snakke om at deler av denne debatten kommer som følge av en “trøtthet” i regionen vår – “det er ikke greit å spille yatzy når en får utdelt kun fire terninger”
 • “Jeg merker meg at Aasen nevner Halsafjordsambandet og nærmest gir en garanti for at den skal få oppmerksomhet, takk for det, Jon”
 • Nordmøre vil, dersom utviklingstrekkene blir som fryktet, trenge en omstillingspakke og en motkunjunkturpakke, slik det ser ut nå.
 • Ingen må tro at en lavkonjunktur på Nordmøre er noen fordel for Møre og Romsdal – “gåsa flyr i formasjon og det sparer flokken 20% energi på, tenk på det”.
 • Vi mangler høyere utdannings-kraft her på Nordmøre.
 • Utfordringen er herved overlevert, kjære fylkesordfører, godt møte videre, avslutter Rognskog.
 • **Rognskog får applaus og er ferdig.
Ola Rognskog. Foto: Tormod Ellingsen

Ola Rognskog. Foto: Tormod Ellingsen

 

Ordfører i Hitra kommune Ole L. Haugen:

 • Det med kommunegrenser er underordnet. Vi har forsøkt å tvinge oss på Hitra, i alle fall, til å snakke om “bo- og arbeidsmarkedsregion”
 • Og sånn er det også for oss som bor opp mot fylkesgrensa også, fordi jeg ser fylkesgrensa mer som en hindring for å finne gode løsninger enn det kommunegrenser er.
 • Det er to prosjekter som er ganske tydelige eksempler på det. Det ene er fergeforbindelse som vi på Hitra har hatt til Nordmøre i over 50 år. Lovnaden om at det skulle komme på plass er det nå ingen som vedkjenner seg.
 • Det andre eksempelet er fordelingen av skatteinntekter fra Tjeldbergodden og det er et prosjekt som ville vært bedre om det ikke var såpass stemoderlig behandlet.
 • Det siste eksempelet er det som kom fra før jul om at en skulle redusere hurtigbåttilbudet, og det skal ha kommet fra Møre og Romsdal fylket. “Tenk dere det da, follkens, at vi skulle miste det eneste kommunikasjonsmiddelet vi har”
 • Vi har det felles at vi er midt i noe av de mest attraktive områdene i landet, fordi vi skjønner igjen at vi må leve mye av og på sjøen, men vi gjør ikke fremtiden i lag. Og det er synd.
 • “I den gode bok så står det blant annet at ´han kom til sine egne, og de kjente ham ikke´”, sier orføreren, og viser til Hitra og Nordmøre er av det samme folket.
 • **Jeg vil ønske lykke til med debatten, sier Hitra-ordføreren, og får stor applaus fra salen.
Ordfører i Hitra kommune Ole L. Haugen. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Hitra kommune Ole L. Haugen. Foto: Tormod Ellingsen

 

Ordfører i Kristiansund Kjell Nergaard var neste:

 • Fordelingen av offentlige arbeidsplasser blir svært skjevfordelt i vårt fylke, det er det ingen tvil om.
 • Det ville bodd 30 000 i Kristiansund hvis fordelingen hadde vært riktigere.
 • Samtidig ser jeg lite interesse fra Trøndelag for at Nordmøre skal bli en del av Trøndelag.
 • Jeg ønsker en grundig og faktabasert prosess på dette, men det må skje ganske snart.
 • Hvilke av fylkene som har best effekt på gjennomføringen av Halsafjordsambandet, vil bety mye for oss. Halsafjordsambandet er det viktigste samferdselsprosjektet for Nordmøre, og det handler om mer enn bare samferdsel.
 • Vi i Kristiansund har ikke satt i gang regiondebatt.
 • Men vi har gitt arbeidsutvalget mandat til å utrede 7-kommune-samarbeidet på Nordmøre. Kanskje uten Smøla.
 • Ingen har faciten i dag på hvilken region vi skal til. Debatten må vi ta og utredningen må vi ta og tiden for det er nå når kommunereformen er landet.
 • **Nergaard avslutter til applaus fra salen.
Ordfører i Kristiansund Kjell Nergaard. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Kristiansund Kjell Nergaard. Foto: Tormod Ellingsen

 

SCENEN BLE OMROKKERT FOR DEBATT

Debatten hadde debattledere Tore Dyrnes og Aril Myhre fra Tidens Krav.

Ordførere fra Hemne, Rindal, Averøy, Surnadal, Aure, Smøla, Tingvoll er tilstede (minst) i tillegg til Halsa og Hitra i panelet.

Første spørsmål fra Dyrnes går til Rognskog: Hva er tankene dine rundt meningsmålingene som viser at såpass mange på Nordmøre ønsker seg til Trøndelag? — Mange av innbyggerne våre er pragmatisk orientert og tar med seg kunnskapen og pengene sine dit de får mest for det. De er troløse til fylket sånn sett. Rapporten for Telemarksforskingrapporten for Orkidé viser at det ville vært nesten hipp-som-happ for livskvaliteten for Nordmøringene i Orkidé-land om de ble en del av Trøndelag.

Debatt-panelet. Foto: Tormod Ellingsen

Debatt-panelet. Foto: Tormod Ellingsen

Larsen får spm. om hva han tenker. Larsen peker på at det at 4 av 10 sier at de gjerne skulle blitt en del av Trøndelag nå med en gang, så er det alvorlig. Larsen peker også på det han mener er litt arroganse fra fylket og at fylket burde komme til Nordmøre og vise mer genuin interesse for å løse saken.

Fylkesordfører Aasen svarer at responsen fra fylket også har deltatt i en diskusjon om kommune- og fylkesreform og at ikke alt som bli sagt der er innspill i debatten om Nordmøre til Trøndelag eller ikke. Aasen blir spurt om hvordan tallene fra innbyggerundersøkelsen på Nordmøre tolkes. Aasen sier at det ikke tolkes som et protestopprør, men at det er tall som en tar alvorlig. Det er ikke tilsvarende debatt i sør-enden av fylket. “Det er greit at sør-trønderne skylder på Møre og Romsdal for at hurtigbåten mellom Trondheim og Kristiansund er foreslått redusert, det er ikke vårt fylke som har tatt initiativ til det”.

Rognskog blir spurt om hvorvidt det “bare er å slå seg ihop”, så sier Rognskog at det “er greit å avklare legning før en gifter seg”, og det får stor applaus og latter fra salen.

Surnadals-ordfører Lilly-Gunn Nyheim er frem på talerstolen og, i korthet, beskriver en fylkesledelse som har blitt tatt litt på senga av Trøndelagsdebatten. Nyheim forteller også om at Indre Nordmøre i stor grad bruker tjenester i Trøndelag allerede i dag: Fødsler, psykiatri, legevakt m.m.

Larsen holder det som nærmest er en appell som forklarer at fylkesledelsen har vist feil rekkefølge og arroganse når de møtes med debatten som er tema i kveld.

Ordfører i Rindal Ola T. Heggem på talerstolen. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Rindal Ola T. Heggem på talerstolen. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Rindal, Ola T. Heggem, får talerstolen litt. Heggem forteller at han også har blitt provosert av fylkesledelsen i Møre og Romsdal. Og at han ikke tør å stole på fylkesordførerens påstand om at “også Ålesund vil til Trøndelag”. Heggem forteller også at han er uenig i Kristiansundsordføreren sin tanke om rekkefølge – tiden er inne nå for å diskutere Trøndelagstilhøret, mener Heggem. Ikke etter kommunereformen, mener han. Heggem sier at han kommer til å jobbe for at størst mulig del av Møre og Romsdal blir en del av Trøndelag så lenge holdningen er slik den er i dag. Trondheim er nesten beskrevet som et problem i Møre og Romsdal, og Trondheim er da for all del ikke noe et problem. Det er en kjempemulighet for oss på Nordmøre.

Aasen svarer på flere av “angrepene” og avviser at det er en “trønderskrekk” i fylkesledelsen i Møre og Romsdal og viser blant annet til samarbeidet mellom NTNU og Ålesund som kom på plass i fjor.

Også Steinar Reiten fra Averøy understøtter deler av det Aasen forteller. Aasen sier blant annet, med litt glimt i øyet at “han nå føler seg litt urettferdig behandlet”.

Gruppeleder for KrF i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, tar fylkesordfører Aasen i forsvar på noen av påstandene fra de andre talerne. Foto: Tormod Ellingsen

Gruppeleder for KrF i Møre og Romsdal, Steinar Reiten, tar fylkesordfører Aasen i forsvar på noen av påstandene fra de andre talerne. Foto: Tormod Ellingsen

Noen innlegg fra salen:

Blant annet ordfører i Tingvoll Milly-Bente Nørsett: Jeg vil også løfte blikket litt. Jeg er ordfører i Tingvoll, men har i mange år bodd og jobbet i Halsa. Der er erfaringene mine at innbyggerne ikke alltid får de beste tjenestene, nettopp på grunn av fylkesgrensene. Altså er jeg ikke så stor tilhenger av fylkesgrensene. Vi må løfte i flokk og vi må av og til slagene bak oss.

Milly-Bente Nørsett. Foto: Tormod Ellingsen

Milly-Bente Nørsett. Foto: Tormod Ellingsen

Ann-Kristin Sørvik, varaordfører i Averøy, tar ordet og sier seg enig med Kristiansundsordføreren om at tiden for å ta utredningene ikke er nå.

Ann-Kristin Sørvik. Foto: Tormod Ellingsen

Ann-Kristin Sørvik. Foto: Tormod Ellingsen

Et innlegg fra gruppeleder for FrP i Kristiansund tar ordet og sier at “hvis Sunndal, Rindal, Surnadal, Halsa, Aure… drar til Trøndelag, ja da har ikke vi i Kristiansund noe valg. Da må vi bli med.”

Knut Engdal, tidligere ordfører i Kristiansund, sier “go to Hell” og viser til Hell i Trøndelag, Engdal sier også at det er gjort slett politisk arbeid fra fylkespolitisk side i kommunereformarbeidet. Engdal lurer også på om de i Trøndelag skjønner og vet hvordan debatten er her på Nordmøre. Region- og fylkesdebatten er i gang. Vi må ta vår part i denne debatten nå. Vi kan ikke vente, sier Engdal. “Ut av baksetet, inn i forsetet og ta rattet”, avslutter Engdal.

Knut Engdal. Foto: Tormod Ellingsen

Knut Engdal. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Hemne i Trøndelag understreker at Sør-Trøndelag har sagt seg positive til at Nordmøre "går" nordover. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Hemne i Trøndelag understreker at Sør-Trøndelag har sagt seg positive til at Nordmøre “går” nordover. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Smøla kommune, Roger Osen, mener en må vente med å utrede fylkessammenslåingen til etter at kommunereformen er ferdig. Foto: Tormod Ellingsen

Ordfører i Smøla kommune, Roger Osen, mener en må vente med å utrede fylkessammenslåingen til etter at kommunereformen er ferdig. Foto: Tormod Ellingsen

Varaordfører Hanne Berit Brekken i Aure forteller at debatten også har stor "gjenklang" i hennes kommune. Foto: Tormod Ellingsen

Varaordfører Hanne Berit Brekken i Aure forteller at debatten også har stor “gjenklang” i hennes kommune. Foto: Tormod Ellingsen

Ordføreren i Hitra mener at den store debatten glemmes litt, nemlig at vi bør bli en stor nok region til å kunne hevde oss nasjonalt. I det bildet burde hele Trøndelag og Møre og Romsdal slå seg sammen og bli en reell motvekt mot blant annet Oslo-regionen.

Larsen avslutter med at lederskapet har vært fraværende her og at det å “late” som om denne debatten ikke eksisterer vil være en tabbe. Larsen retter noe kritikk til både fylke, region og kommune.

Regionsrådleder avslutter med “at det å drive politikk er som å bære staur”-sitatet fra en kjent Sp-politiker. Rognskog mener også at denne utredningen må tas og han minner om at han startet med en kravliste til fylket og sier at den kan avleveres skritflig.

Aasen avslutter med å si at han “i alle fall ikke har gitt Trøndelag et nei” og at Møre og Romsdals grenser ikke er presset i sør. Men i nord. Derfor mener Aasen at denne debatten blir tatt seriøst. Aasen sier “at en skal være trygg på at fylket ser mange mulige fremtidssituasjoner sammen med Trøndelag” og at den framtidige regionen kommer til å gå fra “Stadt til Namdalen”, usikkert med hvilke formelle grenser.

-Det må endring til og vi må gjøre det selv” på TK.no (om starten av debatten)

Sak i Adressa 26. januar. Saken kan leses på eAdressa (betaling).

Sak i Adressa 26. januar. Saken kan leses på eAdressa (betaling).

-Fylkegrensa har vært hemmende” på TK.no (om Hitraordførerens uttalelser)
-Tror ikke Trøndelag gir raskere Halsabru” på TK.no (om Aasens uttalelser)
-Jeg har ikke trønderskrekk” på TK.no (om Kristiansundsordfører Nergaards uttalelser)
Direkte på TK.no
Lausriving eller ikkje for Nordmøre” på NRK.no.
Skal nordmøringene bli trøndere” på Avisa Sør-Trøndelag på nett.
Vil utrede en samlende Midt-Norsk region” på Adressa.no (Rognskog bl.a.)>
Møring eller trønder?” kommentar fra Adressa – +-sak på Adressa.no.
Nordmøre til Trøndelag?” i NRK Møre og Romsdal sin distriktssending.
-Greit å avklare legning før man gifter seg” på TK.no (Rognskogs uttalelse og video)
-Surnadal bør slå ring rundt det de har” på Driva.no (Aasen i intervju med Driva etter møtet)
-Jeg har ikke med plaster og sårsalve” på Romsdals budstikke på nett (Aasen før møtet)
-Selvsagt skjønner jeg frustrasjonen” på Romsdals budstikke på nett (Aasen etter møtet)
-Håper dette møtet setter i gang effektiviteten” på TK.no (om reaksjoner i sosiale medier)
-Trondheim har ingen tradisjon for å dele” på Adressa.no (Aasen-uttalelse i møtet)

Deler av Rognskogs innlegg under debatten og påfølgende ordveksling (fra TK.no):

MØTET AVSLUTTET 20.42.

BILDER:

5-6 medier er tilstede for å dekke møtet. Foto: Tormod Ellingsen

5-6 medier er tilstede for å dekke møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Tore Dyrnes (til høyre) er redaktør i Tidens Krav, som står som arrangør av møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Tore Dyrnes (til høyre) er redaktør i Tidens Krav, som står som arrangør av møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Larsen viser frem en av tankene om fremtidige regioner. Foto: Tormod Ellingsen

Larsen viser frem en av tankene om fremtidige regioner. Foto: Tormod Ellingsen

Diskusjonen fortsatte dels etter at debatten var ferdig. Foto: Tormod Ellingsen

Diskusjonen fortsatte dels etter at debatten var ferdig. Foto: Tormod Ellingsen

Ola Rognskog etter møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Ola Rognskog etter møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Fylkesordføreren intervjues av NRK etter møtet. Foto: Tormod Ellingsen

Fylkesordføreren intervjues av NRK etter møtet. Foto: Tormod Ellingsen