Oppfinnsomhet preger Halsa nå

Laksen pumpes fra en merde til neste. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Det kalles videreutvikling, forbedring, nyvinning og oppfinnsomhet. Innovasjon er kanskje et
slitent uttrykk. Uansett hva en velger å kalle det, så er det viktig å merke seg at nye
markedstilpassede løsninger skapes i Halsa for tiden. Det gjelder flere selskaper. Blant annet BKW, Valsøytunet, Stavråa-prosjektet, Betten Maskinstasjon og flere.

Denne presentasjonen handler om to bestemte nyvinninger i Halsa som har sitt utspring i et direkte behov
fra havbruksnæringen. Dette er om det nye utleieselskapet VAMAR AS, samt et taulås som
Thor Vaagland har utviklet. Forhåpentligvis kan presentasjonen gi inspirasjon til flere.

 

Vamar og SLC

16 laks kommer ut per sekund, etter å ha blirr behandlet. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

SLC står for “Sea Lice Catcher”. Det er en lekter med avlusingsteknologi ombord. Hydrolicer-teknologien avluser 16 laks i sekundet ved hjelp av sjøvann og uten oppvarming. Det betyr at en ikke bruker kjemikalier eller energi til å varme opp vannet. En mer miljøvennlig, pengebesparende og skånsom metode. Løsningen som er på VAMARs SLC-lektere er utviklet i nært samarbeid med oppdrettsselskapene og andre innovatører. Halsa-bedriften har hatt stor suksess med konseptet og er i ferd med å utruste sin fjerde avluserlekter; “SLC-04”.

Daglig leder i Vamar prater med SalMar-ansatt Kjell Ove Betten, daglig leder på Korsneset anlegg i Halsa. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

VAMAR er et eget AS under morselskapet Vaagland Eiendomsselskap, det vil si at det er en “søster” til Vaagland Båtbyggeri. Selskapet leier ut lektere til oppdrettsselskapene og har inngått avtaler helt fram til 2022/2023, med opsjoner for ytterligere forlengelser.

Lekterskrogene bygges i Polen og utrustningen skjer ved Vaagland Båtyggeri, med VAMAR som bestiller. Peter Kristjan Vaagland er daglig leder og har vært initiativtaker til det som er et av Halsas nyeste AS. Samarbeidet med havbruksnæringen og tilbakemeldingene er gode og VAMAR er allerede kjent for å være kjapp til å snu seg og tilpasningsdyktig til nye løsninger og krav.

En viktig faktor for de som skal jobbe opp mot havbruksnæringen.

Fiskeriminister Per Sandberg fikk informasjon om Vamar fra Peter Kristjan Vaagland under AquaNor-messa i år. Foto: Tormod Ellingsen

Vamar ble også nylig medlem av Kristiansund og Nordmøre Næringsforum og har mye kontakt med havbruksnæringen og annet næringsliv lokalt og regionalt.

Vamars hjemmeside

Brosjyre fra Vamar

Spleiset på hydrolicer og dannet nytt selskap – Kyst.no

Salmar klar til å motta storebror neste uke – Kyst.no

Ferdigstiller sin andre avlusingslekter for SalMar – Kyst.no

Valgkampinnspurt på havbruksmessa – Norske Skipsverft

VAMAR-presentasjon i levende bilder:

 

 

 

Thor Taulås

En annen innovasjon verd å trekke frem er utviklet av Thor Vaagland; Et taulås som gjør livet på dekk vesentlig tryggere på oppdrettsbåtene. Utgangspunket var hos rederiet FSV i Molde som ønsket å eliminere en av de farligste arbeidsoperasjonene ombord slike fartøy. De hadde ikke funnet utstyr som var sikkert nok og som samtidig behandlet tauet på at slikt vis at det ikke påført skader på det.

Thor Vaagland med taulåsen. Foto: Peter Kristjan Vaagland

Thor Vaagland har sammen med med Peter Kristjan Vaagland utviklet konseptet i tett dialog med rederiet og de innehar også patentrettighetene. Senere har MB Hydraulikk i Mjosundet og Astero i Molde blitt med, og disse har bygget prototypen. De første testingene ble utført ombord på FSV sin servicebåt ’’Multi Safety’’ ute på Salmar sitt anlegg ved Korsneset. Taulåsen rengjør og drar inn nødvendig slakke på forankringstauene og uten at tauet påføres skader. Når den i tillegg betjenes fra en fjernkontroll har mannskapet fått en vesentlig tryggere arbeidsplass.

F.v.: Arne Hafskjær (Astero), Thor Vaagland, Endre Brekstad (FSV), Kjetil Aas (MB Hydraulikk)

Tilbakemeldingene fra mannskapet er udelt positive. Det som tidligere kunne være en ytterst riskofylt operasjon, spesielt i dårlig vær, gjennomføres nå med mannskapet på trygg avstand fra de oppstammede forankringstauene.

Brosjyre for Thor Taulås

Flere bilder av VAMARs SLC-lektere:

16 laks i sekundet blir ca. 200 tonn i timen. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

SLC-02 på oppdrag for SalMar på Storskjæret utenfor Tustna. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Pumpene. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Renseanlegget. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Alt kan sees fra kontrollrommet. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Prosessen kan overvåkes fra taket på lekteren. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Kontrollposten ser det meste. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

Gjennom her går laksen og blir renset. Noe av “hemmelighetene” i den avendte teknologien ligger her. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn

På vei, nyrenset, til ny merde. Foto: Tormod Ellingsen/Kringsyn