Spørreundersøkelse: Hva ønsker du av næringsareal?

Halsa kommune jobber med arealplan. I den forbindelse planlegges blant annet fremtidige næringsareal. Dette er viktig for kommunens næringsliv. Flere har varslet at de ønsker nye næringsbygg, samling av flere bedrifter og noen varsler at de ønsker bedre tilgang på E39.

Derfor gjennomfører vi nå en kjapp undersøkelse for å få et inntrykk av hvor omfattende disse ønskene er og hva som er viktig for å eventuelt ta i bruk nye næringsareal.

Vi setter veldig pris på om du tar deg 2 minutter til å fylle ut dette skjemaet. Undersøkelsen er anonym.

Undersøkelsen: