Stort oppmøte på informasjonskveld med Statens Vegvesen i Halsa.

Bilde fra presentasjonen til Statens Vegvesen.

Det var et så stort oppmøte på informasjonskvelden med Statens Vegvesen i går kveld, at møtet ble flyttet fra kinosalen til amfiet på Halsa skole. Det er tydelig at oppgradering av E39 interesserer og engasjerer mange.

På gårsdagens møte ga Statens Vegvesen, med prosjektleder Odd Helge Innerdal i spissen, en presentasjon av prosjektet og prosjektorganisasjonen, samt en innføring i mulig framdrift. De informerte også om arkeologi og grunnerverv. Statens Vegvesen kunne informere om at midlene i 2019 vil gå med til forberedende arbeid som:

  • Oppstart grunnerverv.

  • Supplerende grunnundersøkelser, naturmangfold m.v.

  • Oppstart arkeologi.

  • Riggområde og rigg for byggherren (Statens Vegvesen).

 

 

Vedrørende foreløpig plan for utbyggingsrekkefølge, kontraktstrategi og framdrift er prosjektet delt inn i 4 entrepriser (kontrakter); en på hver parsell og en på støytiltak på hele strekningen.

  • Enterprise 1: Delparsell 2, Leirvika-Renndalen, 4,7km. Oppstart vår/sommer 2020 og med 2-års byggetid.

  • Enterprise 2: Delparsell 1, Betna-Hestnes, 12,8 km. Oppstart vår/sommer 2021 og med 3-års byggetid.

  • Enterprise 3: Delparsell 3, Staurset-Stormyra, 8,2 km. Oppstart våren 2022 og med 2,5-års byggetid.

  • Enterprise 4: Støytiltak på bolighus, Betna-Stormyra. Oppstart vår/sommer 2012 og med 1-års byggetid.

Publikum kunne stille spørsmål, og innspill og kommentarer ble notert av Statens Vegvesen. Videre framdrift og informasjon vil bli lagt ut på Statens Vegvesen sin nettside.

 

 

Bilde fra presentasjonen til Statens Vegvesen som viser område for ny E39.