Kan næringslivet lære noe av denne gjengen? Ja, sier daglig leder i Halsa Næringsforening. Strandrydding er viktig både for miljøet og for det sosiale.

Ryddeaksjon: Hold Halsa og Midt-Norge rent.

I fjor var det stort engasjement for rydding av strender, og vi ønsker at flere i næringslivet er med og bidrar. Tilsammen ryddet 19 ulike grupper, i overkant av 200 deltagere, ca 5 tonn strandavfall. Dette førte til at Halsa kom på 2. plass av NIR-kommunene, når det kom til total mengde innsamlet avfall per innbygger, antall deltagere og antall dugnadstimer. Vi ønsker å gjøre det minst like bra i år! 

 

Hvordan bidra?
1. Økonomisk: Ønsker din bedrift å gi økonomisk støtte til prosjektet? Dette kan f.eks. gjøres ved å sponse skoleklasser, lag foreninger og/eller idrettslag. Om dette er interessant, ta kontakt med Lars Wiik på lars.wiik@halsa.kommune.no

2. Fysisk: Ønsker din bedrift å fysisk ta del i strandrydding? Dette er både sosialt og trivelig, i tillegg til at man får mosjon, kommer seg ut av kontoret og gjør noe positivt for miljøet. Om dette er interessant er alt du trenger å gjøre:
• Registrer din ryddeaksjon på: https://holdnorgerent.no/ryddeportalen/ 
• Kontakt Halsa kommune v/ Lars Wiik for å informere om hvilket område du/dere ønsker å rydde.
• Hent gratis sekker på servicekontoret på Halsa kommune eller på Halsa Frivilligsentral.

Etter at du har ryddet:
• Etter strandryddingen setter dere sekkene på avtalt sted eller leverer dem inn på gjenvinningsstasjonen. I Halsa er leveringsstedene Grustaket på Enge, Lervika, Halsanaustan, evt. Miljøstasjonen på Liabø.
• Gi beskjed når du er ferdig. Vi vil gjerne vite antall sekker. Er det avfall som ikke får plass i de utdelte sekkene må dette meldes inn spesielt til Lars Wiik.
• Registrer mengder i Ryddeportalen.

 

Har du/dere spørsmål vedrørende aksjonen bes det om å ta kontakt med Lars Wiik.