Nordmørsbygda står foran lyse tider – hvis vi handler nå

Eva Joly er årets store trekkplaster under næringslivsdagen. Foto: Tormod Ellingsen

Eva Joly er årets store trekkplaster under næringslivsdagen. Her sammen med arrangør Liv Dalsegg og Allan Troelsen fra Surnadal Sparebank. Foto: Tormod Ellingsen

Surnadal Sparebanks næringslivsdag ble en intens gjennomgang av alt fra de aller nærmeste ting til tanker om en verden på utur. Det som uansett er sikkert er at tankene, spådommene og fakta fra denne samlingen, kombinert med Marin Arena-møtet i Kristiansund 13. januar, viser at alt ligger til rette for en svært spennende tid på Nordmøre. For dem som vet å nytte anledningen.

Både muligheter innen havbruk, maritim innovasjon, nye forskningsmidler og den lille ekstra dytten i olje-omstillingen er grunner til at vår region nå har alle muligheter til å ta gode grep.

Bankens egne sider om Næringslivsdagen. Cirka 200 personer var påmeldt konferansen.

I løpet av dagen fikk tilhørerne være gjennom Astrid Meland, Jan L. Andreassen, Eva Joly, Jostein Ansnes, Tormod Ellingsen, Helge Hegerberg, Allan Troelsen og Anders Tangen. Ove Snuruås var konferansier.

På næringsllivsdagen i Surnadal Kulturhus og Thon Vårsøg hotell snakket først Allan Troelsen (banksjef, Surnadal Sparebank) om bankens beslutning om å selge egenkapitalsbevis.

Banksjef Allan Troelsen. Foto: Tormod Ellingsen

Banksjef Allan Troelsen. Foto: Tormod Ellingsen

Deretter var det Astrid Melands tur. Hun snakket om den teknologiske utviklingens muligheter for bygde-Norge. Selvkjørende biler på hydrogen kan gjøre kollektivdebatten til historie og 3D-printere kan sørge for at nesten alle varer kan være tilgjengelig overalt (så godt som), alltid.

Rundt 200 fikk høre dagens foredragsholdere. Foto: Tormod Ellingsen

Rundt 200 fikk høre dagens foredragsholdere. Foto: Tormod Ellingsen

Jan L .Andreassen gikk gjennom de økonomiske utsiktene for de neste årene. Han spår gjennomgående lav, og lavere, rente og en “krise” som i all hovedsak gjør Norge godt.

 

Jan L. Andreassen er sjeføkonom i Eika-gruppen. Foto: Tormod Ellingsen

Jan L. Andreassen er sjeføkonom i Eika-gruppen. Foto: Tormod Ellingsen

Tidens Krav om Jan L. Andreassens innlegg.

Eva Joly mener at den politiske makten i verden har spilt fallitt og kapitalen (storkonsernene) har tatt over alt for mye av makten. Hun spår en noe dyster fremtid for demokrati og medmenneskelighet hvis ikke storsamfunnet tar store grep og krever tilbake fordelingspolitikk og politisk makt. (Driva).

Eva Joly bød på en del dystre tanker om hvilken vei verden tar, men understreket at det er mulig å gjøre noe med det. Foto: Tormod Ellingsen

Eva Joly bød på en del dystre tanker om hvilken vei verden tar, men understreket at det er mulig å gjøre noe med det. Foto: Tormod Ellingsen

Etter pausen ble årets utviklingspris tildelt Lars Løseth (Driva og TK).

Lars Løseth, mannen bak Amfi-kjeden, fikk utvikilingsprisen av banksjef Allan Troelsen. Foto: Tormod Ellingsen

Lars Løseth, mannen bak Amfi-kjeden, fikk utvikilingsprisen av banksjef Allan Troelsen. Foto: Tormod Ellingsen

Jostein Ansnes fortalte suksesshistorien om Øra studio i Trondheim og viste hvordan det går an å drive næring innen kulturfeltet uten å gå på akkord med sine verdier. Nettopp det at en holder på verdiene sine er mye av grunnlaget for å lykkes, mente Ansnes.

Jostein Ansnes har startet Øra studio i Trondheim og spilte litt for forsamlingen etter lunsj. Foto: Tormod Ellingsen

Jostein Ansnes har startet Øra studio i Trondheim og spilte litt for forsamlingen etter lunsj. Foto: Tormod Ellingsen

Halsa Næringsforenings Tormod Ellingsen fortalte om oppsparket til å starte næringsforening på heltid i Halsa. Presentasjonen finner du her.

Helge Hegeberg jobber med oljenæringen i Kristiansund kommune. Han forteller om en overdrivelse av oljekrisen og om svært betydelige investeringer som skal gjøres på norsk sokkel i årene som kommer. Han mener, blant annet, at Halsa kan ta større del i den utviklingen på grunn av sin nærhet til Kristiansundsmiljøene.

Helge Hegerberg fra Kristiansund kommune fortalte om nye store satsinger innen olje og gass, blant annet på subsea-teknologi. Foto: Tormod Ellingsen

Helge Hegerberg fra Kristiansund kommune fortalte om nye store satsinger innen olje og gass, blant annet på subsea-teknologi. Foto: Tormod Ellingsen

Anders Tangen holdt et humoristisk innlegg om hvordan ens innstilling til en krise eller et problem er halve utfordringen. Minst.

Anders Tangen underholdte på slutten av dagen. Foto: Tormod Ellingsen

Anders Tangen underholdte på slutten av dagen. Foto: Tormod Ellingsen

Det er store muligheter for Halsas eksisterende næringsliv i årene som kommer. Det handler om å tørre å satse. Å tørre å forske. Å klare å selge det en er dyktig på. Og ikke minst handler det om å hjelpe hverandre. Halsa lager allerede svært gode produkter og tjenester som høster anerkjennelse. Står vi sammen om dette og presenterer oss sammen, kan vi klare å slå skikkelig gjennom. Det skjer mye spennende innovasjon på både produkt og forretningsstruktur-siden for tiden i Halsa. BKW og Vaagland Båtbyggeri er gode eksempler på det. Det er en veldig spennende tid for vår kommune nå fremover.e

Salen før oppstart. Foto: Tormod Ellingsen

Salen før oppstart. Foto: Tormod Ellingsen

Helge Hegerberg om fremtidige satsinger i Norskehavet. Foto: Tormod Ellingsen

Helge Hegerberg om fremtidige satsinger i Norskehavet. Foto: Tormod Ellingsen