Halsa næringsforening har ansatt daglig leder

Tormod Ellingsen

Tormod Ellingsen (36) ble ansatt i mai 2015. Han tiltrer i stillingen i september 2015.

Næringsforeningen får et betraktelig løft høsten 2015. Det har flere ganger vært snakk om å ansette en daglig leder i en stillingsandel for å få en jevnere og mer profesjonell drift av foreningen. I 2014 ble LUK-prosjektet i Halsa kommune ferdig med sin analyse av Halsa-samfunnet. Et av de tydeligste funnene var at bedret utvikling hos det private næringslivet ville hjelpe på attraktiviteten.

Et av forslagene som kom fra LUK-prosjektet var en økt aktivitet i næringsforeningen. Blant annet fordi det var et nyttig poeng å også styrke den ikke-kommunale næringsutviklingsinnsatsen.

Nå er tanken at næringsforeningen sammen skal jobbe for bedrede vilkår for både eksisterende næringsliv og bedre forholdene for etablering, utvidelser og innovasjon. Håpet er at både godt etablerte næringen, og nye, skal få rom og forhold til å blomstre i Halsa. Målene, for alle parter, er mer og romsligere ressurser for å drive og økt attraktivitet gjennom nye og spennende arbeidsplasser.

Gjennomgangsmelodien er: “Aktivitet avler mer aktivitet”.

Ellingsen kommer fra en bakgrunn som journalist (2 år i NRK og 10 i Adresseavisen) og deretter som leder for LUK-prosjektet i Halsa. Han har bachelorgrader i medievitenskap og dokumentarproduksjon fra henholdsvis NTNU og Falmouth College of Arts og en mastergrad i teknologi og samfunn fra NTNU. Han ble ansatt etter offentlig utlysningsprosess og vanlige ansettelsesprosedyrer. Næringsforeningen er glad for at han valgte å søke, og ser frem til komme i gang med et godt valg av daglig leder og å se hva vi nå kan få til.

Disse nettsidene, Halsa.no, blir også driftet av Halsa næringsforening, og blir en viktig informasjonskanal for oss og hele kommunen ellers.

Om ansettelsen på Halsa kommune sine nettsider.