Tiden inne for å flytte til Halsa

Bildet er fra vårstemning på Hendset. Foto: Tormod Ellingsen

Halsa-samfunnet har gode tider. Det er bedriftsvekst, arbeidsplassvekst i en rekke bedrifter og folketallsvekst. Selv om en ser på tall korrigert for bosetting av flyktninger, så er tallene bedre enn på lenge. Vi håper jo også selvsagt at mange av flyktningene som er bosatt i Halsa nå blir boende her lenge og blir med på å videreutvikle samfunnet vi har her på Nordmøre.

Skjermdump fra TK.no.

Halsa scorer også svært godt på sykefravær viser tallene som kom i dag. Vi vet også fra tidligere at vi scorer godt på tjenesteyting, skole og utdanning.

Skjermdump fra TK.no.

Infrastrukturen er stadig på bedring og det gjør Halsa bedre knyttet til både Møre og Romsdals-byene og Trøndelag. Vi håper nå også på at de nye store planene og ideene for næringsareal langs E39 blir realitet og det vil gi store muligheter for moderniseringer, utvidelser og nyetableringer i kommunen.

SSB-tallene viser vekst i antall bedrifter i 2016. Det var 16 nyetableringer.

Vi har nettopp startet et boligprosjekt for å få på plass flere moderne, fremtidsrettede og tilgjengelige boliger og utleieenheter for etablerere.

Nesten friskest i landet” på TK.no
Halsa vokser nesten mest i landet” på TK.no

Så – hvorfor lister vi opp disse positive trekkene nå?

Jo, fordi tiden er inne for å satse i Halsa. Hvis du kjenner noen som har vurdert å flytte hit eller satse i kommunen, så er det gode argumenter for å gjøre nettopp det. Vi håper det kan gjøre det enklere å få på plass finansiering av ambisiøse prosjekter og et mer behjelpelig marked for boligbyggere og annen etablering.

Hurra for Halsa, og god helg!