Tre møter om vei, areal og næring

AllmoterOmE39-UTKAST3Halsa komnune og Halsa Næringsforening går sammen for å gjøre veien kort for innspill til arealbruken rundt nye E39-prosjekter i Halsa. Vi deler møtevirksomheten inn i tre deler med tre tema. MEN ALLE er velkomne til alle møtene.

MØTE 1: Orneset-Betna
STED: Stornaustet, Halsanaustan
DATO OG KLOKKESLETT: Mandag 1. februar klokken 19.00-21.00

MØTE 2: Henna-Renndal
STED: Valsøytunet
DATO OG KLOKKESLETT: Mandag 8. februar klokken 18.00-21.00
(Dette møtet er litt lenger fordi det er to prosjekter som skal diskuteres)

Møte 3: Betna-Liabøen-Klettelva
STED: Rasteplassen
DATO OG KLOKKESLETT: Mandag 15. februar klokken 19.00-21.00

Innspillene fra møtet blir tatt med videre i planarbeidet i Halsa kommune. Næringsforeningen ønsker innspill til næringsareal, plassering vei og annen infrastruktur og næringsmessige hensyn som bør tas i veibyggingen. Dette kan være alt fra utsikt, estetikk til havn og på-/avkjøringsramper. Vi oppfordrer næringslivet til å engasjere seg og ønsker hjertelig velkommen til møtene.

Det blir enkel servering på møtene.