Tirsdag 15. mai arrangerte Halsa Næringsforening årsmøte og generalforsamling for sine medlemsbedrifter på Rasteplassen. 

Daglig leder, Mari Westad, startet med å ønske velkommen før ordet gikk over til kommunalsjef, John Ole Aspli, som informerte om Tømmerkai-prosjekt i Renndalen.

Årsmøtet ble gjennomført med 19 medlemsbedrifter til stede. Det ble satt av tid til diskusjoner og erfaringsutveksling, i tillegg til sosialt samvær med god mat. Ny eier av Rasteplassen, Mohamed Rashed, fikk presentert seg selv for næringslivet, og ble godt mottatt av Halsa Næringsforening. Vi ønsker Mohamed velkommen til Halsa og lykke til med arbeidet framover.

Nyvalgt i styret er Bjørn Gunnar Søpstad (G. K. Røe) som ordinært styremedlem, Oddny Løwe (Litt Nytt Bygg), også som ordinært styremedlem, og Lisa Engvik Aasbø som vara med møteplikt. Vi ønsker dem velkommen på laget!

Halsa Næringsforening ønsker også å takke tidligere styremedlemmer Margaret Aakvik Vatten, Ragnhild Liabø Fjeldstad og vara Marte Halvorsen for godt arbeid i tiden de satt i styret.

Ny valgkomite ble vedtatt og består av:

For tre år; Olaf Bjerknes (Austad & Bjerknes), for to år; Ragnhild Liabø Fjeldstad og for ett år; Margaret Aakvik Vatten.