Vellykket første møte i “Bygge Halsa”

Det er et ønske om at det skal bygges flere boliger i Halsa. Spesielt er det rapportert mangel på mindre og lettdrevne enheter, som f.eks. leiligheter. Det er også et ønske om å få på plass et par signalboligprosjekter i Halsa. Altså boliger som både tilfredsstiller fremtidsrettede krav til miljø og energibruk og er av høy arkitektonisk kvalitet. LUK-prosjektets tredje og siste runde har nettopp dette som oppdrag, å finne ut hva som trengs for å få bygget flere boenheter, hva utbyggerne etterspør av bistand fra kommunen og hvordan vi skal få laget boliger som er litt utover det mest vanlige.

I tillegg jobber Halsa Næringsforening med å organisere medlemmene i tre nettverk, deriblant “Bygge Halsa”.

4. april 2017 holdt vi det første møtet. Beklageligvis var det ingen som husket å ta et bilde av samlingen, men her er referatet:

TID: 4. april 2017 klokken 17.00
STED: Rasteplassen, Liabøen
TILSTEDE: Tor Fjærli, Jan Erik Aasbø Glåmen, Olaf Bjerknes, Gudmund Lervik, Arnt Olav Fjærli, Svenn Marius Skålvik, Olaf, Johannes Lervik, Ragnhild Liabø Fjeldstad, Oddny Aarset Løwe, Tormod Ellingsen, Vegard Henden, Erlend Henden

 1. Enighet om navnet “Bygge Halsa”
 2. Tormod orienterte om LUK3 sitt arbeid med å kartlegge mulighetene for økt boligbygging i Halsa og muligheten for å få bygget arkitektonisk spennende og lokalt forankrede hus.
  1. Innspill:
   1. Dyrere å bygge slike boliger, kan kommunen hjelpe med en støtte?
   2. Det at kommunen, og andre, garanterer for flere av enhetene som blir bygget er den beste “støtten” og det gir jo dem som garanterer for boligene noe tilbake i form av boliger som kan fremleies eller selges.
   3. Kommunen trekker utleiemarkedet ned ved å leie ut til lave priser.
  2. Interesse for å sette i gang nye prosjekter. Gruppen listet opp alle aktuelle områder som allerede er regulert eller der interessenter er i gang med planleggingen
  3. Noen av prosjektene “dør” på grunn av manglende fremdrift. Det er vanskelig å bygge boliger på ren idealisme. Det må inn økonomiske krefter og en mulighet for å tjene på byggingen.
 3. Noe diskusjon om hvordan byggenæringen/entreprenører/grustak/steinbrudd/gravere kan gå sammen og ta så mye av markedet til utbyggingen av E39 Betna-Stormyra som mulig.
 4. Orientering om positiv utvikling rundt arbeidet med tømmerkai i Renndalen
 5. Neste møte blir 31. mai klokken 17.00 hos Ragnhild Liabø Fjeldstad

Møtet ferdig kl. 19.15.