Det summet godt rundt bordene på Grønsetfjøset Spiseri forrige torsdag da Halsa Næringsforening i samarbeid med Hemne Næringsforum, Halsa– og Hemne kommune arrangerte workshop og idémyldring rundt felles aktivitetskalender for nye Heim kommune.

 

Kvelden ble holdt på flotte Grønsetgård Spiseri.

Godt oppmøte. Litt over 20 stk deltok på workshop og idemyldring torsdags kveld.

Invitert var aktører som gjennomfører ulike typer arrangement i Halsa, Hemne og deler av Snillfjord, tillegg til noen ildsjeler som ønsket å delta. Og ildsjeler får vi aldri nok av!

Etter en kort introduksjon fra arrangørene ble frammøtte inndelt i tilfeldige grupper hvor de skulle svare på fem ulike spørsmål rettet mot lokale initiativ og problematikk rund dette.

Det var høyt engasjement og mange gode ideer og løsninger rundt bordene mens folk koste seg med fantastisk kveldsmat fra den nyåpnede restauranten på Grønset.

 

Noen nøkkelfunn kom fram i løpet av kvelden, blant annet at sosiale medier som Facebook og Instagram ble brukt av de fleste aktørene, og med god suksessrate. Lokale aviser, plakater og “jungeltelegrafen” er fortsatt viktige plattformer for å nå ut til lokalbefolkningen og hytteturister.

Gruppene var enige i at et fora for nettverksbygging for alle som jobber med mat, kultur, opplevelser og reiseliv var essensielt for å få til å framsnakke hverandre. Kjennskap er nøkkelen her!

 

Det var god stemning og mange flotte ideer rundt bordene.

Næringssjef i Hemne kommune, Olav Hunnes, skriver så blekket spruter.

Ordet “framsnakking” og det å spille hverandre gode ble omtalt som en viktig aktivitet i alle gruppene, men hva betyr dette i praksis? Selv om vi mener det er viktig, er vi gode nok på det? Er det rom for forbedring? I så fall, hvordan?

Kanskje er dette spørsmål vi kan besvare i neste workshop, for den meldingen var klar fra alle aktørene; sånne kvelder som dette ville de ha mer av!

 

Arrangørene med vertskapet. FV: Tora Hofset (Hemne Næringsforum), Mari Westad (Halsa Næringsforening), Helga Hjorthol Grønset (Grønset Gård) og Malin Sæther (Hemne kommune)

Takk for oppmøtet, og takk for god kveldsmat fra Grønsetfjøset Spiseri.